Welkom op de site van onze H. Maria Sterre der Zee parochie in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Wij proberen u zo goed als mogelijk is toegang te geven tot voor u op enig moment relevante informatie.
 
welkom boeketWij nodigen u uit ook 'zo maar eens' door onze pagina's heen te bladeren. Ligt de opbouw voor de hand? Vindt u wat u zoekt? Is de informatie correct en actueel? Het actueel houden van de informatie is een belangrijk werk. Uw inbreng waar nodig, is daarbij en daarvoor zeer welkom!

Onze parochie is een feit sinds 1 januari 2012. Dertien voormalige parochies vormen sinds die datum de huidige parochie. Het grondgebied van de parochie omvat de gemeente Hulst alsook, binnen de gemeente Terneuzen, de kern Koewacht.

Als rooms-katholieke parochie volgen wij naast het burgerlijk jaar ook het kerkelijk jaar. In verbondenheid met alle rooms-katholieken van over heel de wereld is het nu ook voor ons de tijd na Pasen.

Onze Sterre der Zee-parochie is veelkleurig. Ze telt vele parochiekernen. Wij allemaal samen; zo verschillend van elkaar! Waar we mee bezig zijn. Wat ons beweegt. Wat er staat te gebeuren: ons geloven, vreugde en verdriet. Alles te samen vormen wij een groot en veelkleurig boeket, om dankbaar voor te zijn, om trots op te zijn, onze parochie!

 

Daan Boonman benoemd tot vertrouwenspersoon

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Zo is voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen (de Parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie) Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten en anderen, die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. 230314 Daan BoonmanHij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen zijn ontmoetingen met collega's van belang. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken via:
tel.nr.: 0115-696391 of
e-mail:

U kunt ook een brief schrijven naar: Parochiebureau t.a.v. Vertrouwenspersoon,
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen