sacrament doop

Zodra het kind op de wereld is, zegt God: het mag ook deel hebben aan mijn leven;
het mag ook mijn kind zijn. God biedt het zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. De ouders hopen dat hun kind hier later gelukkig mee zal zijn. Het sacrament wordt toegediend in de kerken en kapellen van de parochie H. Maria Sterre der Zee.

 Voor het aanmelden van het doopsel neemt u contact op met: Marjo van de Boomen (assistente pastoraal team), aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. Te bereiken onder telefoonnummer: 0114–745000, keuzetoets 1.

Nadat u uw kind heeft aangemeld voor de doop ontvangt u hiervoor een schriftelijke bevestiging. Bijgesloten is ook een aanmeldingsformulier. Dit formulier dient u ingevuld retour te sturen naar de teamassistente. Tevens ontvangt u een brief, die u hier online kunt vinden, met informatie over de betaling.

De avond wordt verzorgd door de pastorale beroepskracht, die het doopsel zal toedienen. Wanneer de pastor voorgaat in de doopviering neemt de teamassistente contact op met de ouders voor het maken van een afspraak. De voorganger maakt een afspraak om bij de doopouders thuis langs te gaan.