sacrament priesterschap

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is niet alleen een gave, maar ook een opgave.

Als priester zeg je ja op Gods uitnodiging, Gods roepstem om je hele leven in zijn dienst te stellen. Die uitnodiging, dat geroepen worden is zijn gave. De opgave is, dat je jezelf dan ook helemaal geeft voor het geluk van de medemensen. Op de dag van zijn wijding wordt de priester door gebed en handoplegging van de bisschop door de kerk bevestigd in zijn roeping en wordt Gods liefde, Gods Geest opnieuw gevraagd over hem te komen Zo kan hij leven uit de kracht van Gods liefde om de boodschap van Jezus aan iedereen door te geven en sacramenten toe te dienen.