sacrament communie

Voor allen die gedoopt zijn is het noodzakelijk zich te voeden met de communie. Om te groeien heeft een mens voedsel nodig zowel voor het dagelijks leven als voor het geestelijk leven. Het goddelijk leven wordt trouwens niet alleen gevoed door de communie, maar ook door de heilige Schrift. Als gelovigen komen we samen rond de tafel van Jezus om door woord en brood één te blijven met Hem en met elkaar. Communie betekent letterlijk: één zijn met God en met elkaar. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het voedsel aangeboden.

Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende kerkgang. Het voorbeeld van de ouders is hierin heel belangrijk. Dat een kind tot misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten. In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het misschien niet graag doet en die toch goed zijn. Het aanmelden voor de eerste communie gebeurt middels de parochiekern zelf. U kunt zich aanmelden bij de plaatselijke werkgroep. Verantwoordelijke pastor voor de eerste communie is pastor K. V.d. Wiele.

Informatie over op de eerste heilige communie

ehc

Als je in groep 4 van de basisschool zit, of hoger, mag je je eerste communie doen. Dat betekent dat je voor de eerste keer, net als de volwassenen in de kerk, mee mag delen en eten van het brood van Jezus. Dat is heel bijzonder.

We maken voor de voorbereiding gebruik van het project ‘Vieren met Jezus’. Het is een project dat kinderen en ouders mee op weg neemt naar de eerste communie aan de hand van bijbelverhalen. We hebben er voor gekozen om een groot deel van het project digitaal te doen om zo, ouders en kinderen de kans te geven met elkaar op weg te gaan. Het doeboek kan op deze manier worden aangevuld in je eigen tempo. Er zijn extra filmpjes om te bekijken en liederen om samen te zingen. Iedere week wordt er een stap gezet naar de eerste communie toe.

We beginnen de voorbereiding met een feestelijke start- en beleefmiddag voor het hele gezin. Een aantal stappen later, spelen we ook samen met de volwassenen en kinderen van ‘Koemi’ een musical. Meer informatie over de eerste communie en de voorbereiding vind je in de aanmeldbrieven.

Meer info via

Informatie:

 

U zult tijdens de voorbereidingstijd ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting