Op vrijdag 4 november vond er in de kerk van Hengstdijk weer de Hubertusviering plaats. De voorganger was pastoor W. Wiertz en de muzikale begeleiding werd, evenals voorgaande jaren, verzorgd door het Eerste Zeeuwse Jachthoornkorps. Tijdens de viering werden de Hubertusbroodjes gezegend en na de viering werden deze uitgereikt. Na de viering werden de dieren gezegend.