Voorzitter Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
Vice-voorzitter mw. C. van Tiggelen
Secretaris vacant
Penningmeester dhr. R. Roctus
cluster Noord mw. M. Baecke
cluster West dhr. Jo de Cock
cluster Oost mw. L. van Esbroeck-Boënne
Lid PKC Hulst  
cluster Zuid mw. L. van der Ha
Secretarieel medewerkster Miek Kegels-Vochten