Welkom op de vernieuwde site de parochie van de H. Maria Sterre der Zee. Graag ontvangen wij van u reacties of opmerkingen via het contactformulier of per e-mail. Ook artikelen, foto's of stukjes tekst zijn van harte welkom!

Deze parochie is opgericht op 1-1-2012 en bestaat uit de 13 voormalige parochies in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, die per die datum formeel zijn opgeheven. Het grondgebied van de parochie omvat de gemeente Hulst en het dorp Koewacht, dat tot de gemeente Terneuzen behoort.