De eerst aanspreekbare pastor van Hulst is pastoor W. Wiertz.
Contactpersoon van Hulst is mw. Marjo van den Boomen.


Vaste vieringen

De vaste vieringen in deze cluster zijn op onderstaande tijden:

dag tijd viering
zondag 11.00 uur eucharistie of woord- en communieviering
woensdag 18.30 uur rozenkransgebed
woensdag 19.00 uur eucharistie of woord- en communieviering
1ste vrijdag van de maand 19.00 uur eucharistie of woord- en communieviering
2de vrijdag van de maand 15.00 uur kruisweg

 

Foto's uit Hulst

Overig

Contactgegevens

Postadres

Het postadres van de parochiekern Hulst is: Steenstraat 9, 4561 AR, Hulst.

Secretariaat

Het parochiekernsecretariaat is maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend en tijdens de openingstijden te bereiken:

per e-mail:

op het telefoonnummer: 0114-745000, keuzetoets 2

bezoekadres Steenstraat 9, 4561 AR HulstNa 5 jaar is het onderhoudsplan BRIM 2015-2020 voltooid


Als u zich nooit met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale gebouwen heeft moeten bezighouden zegt de term BRIM u niets. Voor een monumentaal gebouw als onze basiliek is deze regeling van groot belang.

BRIM staat voor ‘Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten’.

Op de eigenaren van rijksmonumenten rust de taak om monumenten, in ons geval de basiliek, in stand te houden. Omdat een monument ook van belang is voor de gehele samenleving kan de eigenaar van het monument in aanmerking komen voor de z.g. BRIM-subsidie. Het is een instandhoudingssubsidie voor sober onderhoud met een eigen bijdrage van ca 50% aangevuld met ca 50% subsidie van het rijk.

Het vraagt bouwkundige kennis en het is maatwerk om te bepalen welke onderdelen van het gebouw vervangen/onderhouden moeten worden en welke voor subsidie in aanmerking mogen komen. Een restauratiearchitect is als deskundige betrokken bij het gehele proces gedurende de afgelopen periode van 5 jaar. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Zonder al te veel in details te gaan, willen wij u in chronologische volgorde een overzicht geven van de werkzaamheden en de activiteiten die in de afgelopen jaren ondernomen zijn. Aan het einde van dit kalenderjaar hopen het werk te kunnen afsluiten.

    BRIM vogelvlucht: Wat was er voor allemaal voor nodig geweest.
2013   Reeds lang tevoren moet aan de hand van de staat van het gebouw een meer- jarig onderhoudsplan gemaakt worden. Dat is specialistisch werk. De firma BBM restauratiearchitectuur te Raamsdonkveer heeft een totaalplan opgesteld
2014 28  maart Indienen van het onderhoudsplan bij de rijksdienst.
2014 27 augustus Subsidieverlening van het rijk - BRIM 2013-2019
   

De eerste fase!....het Loys Isoré  orgel uit 1766

   
klik op de foto's
Hulst orgel 1
het orgel in volle glorie - vooraanzicht
voor een vergroting
Hulst orgel 2
het orgel in volle glorie - zijaanzicht
2015  

Nadat de orgelbouwer, de firma Flentrop in Zaandam, vastgesteld heeft welke onderdelen van het orgel voor herstel in aanmerking moeten komen, heeft de restauratiearchitect vastgesteld welke van deze werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen.  Al deze gegevens zijn noodzakelijk om een offerte te kunnen maken.

Als u hier op klikt krijgt u een overzicht van de orgel-werkzaamheden.
2016  

De machtiging/goedkeuring van het bisdom Breda ontvangen om de werkzaamheden aan het orgel te laten uitvoeren.
Het totale werk heeft een aantal maanden geduurd.  Bijna alle pijpen zijn uit het orgel gehaald en bij de firma Flentrop in Zaandam nagekeken en ‘gerestaureerd’.
Van deze orgelfirma hebben we de garantie gekregen dat ‘dit monument’, op de jaarlijkse stemmingsbeurt na, voor zeker 10 jaar weer in prima conditie is.

   
   

De tweede fase!....het schilder- en overige werkzaamheden

2016  

In dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de 2de fase van  het BRIM-plan.
Eerst moet in overleg met de restauratiearchitect vastgesteld worden welke werkzaamheden moeten plaatsvinden. Hiervoor maken we weer gebruik van het totale onderhoudsplan, nu genoemd: Werkomschrijving Brim 2016
Dit document omvat alle noodzakelijke werkzaamheden die nog gerealiseerd moeten worden. Nu geldt in hoofdzaak alléén het onderdeel schilderen. Deze werkzaamheden vindt u in hoofdstuk 46 op pag 28 t/m 35 in document van Werkomschrijving Brim 2016.

Nadat vastgesteld is welke onderdelen onderhanden genomen moeten worden is naar drie bedrijven het verzoek gegaan om een offerte te maken.

2016 5 december  Aanvraag machtiging met daarbij de offerte van de schilder met de laagste inschrijving naar het bisdom gestuurd. Deze toestemming is nodig  om de werkzaamheden te mogen uitvoeren.
2017 28 januari Machtiging/goedkeuring van het bisdom ontvangen.
2017 15 april De firma de Ruiter, schilder uit Hank, krijgt de opdracht.
In de zomer van 2017 is deze firma aan de uitvoering van dit werk begonnen. Doordat er gebrek aan goed schilders-personeel was heeft de opdracht langer geduurd dan gepland. Omdat kwaliteit voor snelheid gaat zijn de werkzaamheden tot laat in het najaar doorgegaan. Omdat het weer te slecht werd, te koud en te nat, zijn de werkzaamheden voor het buitenwerk gestaakt. Verschillende rode boven-luiken zijn uit de sponningen gehaald, met planken dicht gezet en in de werkplaats te Hank bewerkt en geschilderd.  Daarna zijn ze teruggeplaatst.
2018 3 mei Hervatting van de buitenwerkzaamheden door de schilder.
Misschien heeft u toen ook een hoogwerker in de tuin van de basiliek gezien. De metalen onderdelen van het raamwerk en de afvoergoten zijn onder handen genomen. Het was een mooie droge periode.
2018 21 augustus 1ste oplevering door de schilder, de firma de Ruiter en de restauratiearchitect Dhr. Massop van BBM.  Al het schilderwerk en overige werkzaamheden zijn nagelopen en gecontroleerd.
2018 oktober In de maand oktober vond de 2de oplevering plaats, waarmee de 2de fase van het onderhoudsplan was afgerond.
   

De laatste fase....Bouwkundig onderhoud

2019  

In de laatste fase van dit meerjaren project moesten weer een aantal zaken worden vastgesteld.

  1. Welke werkzaamheden, in hoofdzaak bouwkundige werkzaamheden,  uit het onderhoudsplan, moeten nog uitgevoerd worden?
  2. Wat is er van het totale budget al besteed, met andere woorden welk bedrag is nog beschikbaar voor de laatste fase.
  3. Wat kan er nog besteedt worden? In overleg en in samenspraak met de bouwkundige en de penningmeester is het maximale budget vastgesteld.
2020   Was het eerst de vraag of er wel voldoende personeel zou zijn om al het werk te verrichten, er was immers een groot personeelstekort, even later was het coronavirus dat roet in het eten zou kunnen gooien of het werk op tijd kon beginnen en om uiterlijk eind oktober klaar te zijn. 
2020 januari Gesprek met de architect.
Definitieve afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden uit het onderhoudsplan uit 2013.
Dit overzicht van werkzaamheden in de laatste fase is tevens de basis voor  het maken van een offerte.
Wilt u weten wat er allemaal op bouwkundig gebied onderhanden moest worden genomen, kijk dan eens in de volgende twee documenten:
  • Eenmalige inspectie 2019. Dit rapport van de monumentenwacht heeft het bestuur in 2019 laten maken om naast het onderhoudsplan van 6 jaar geleden, de meest urgente gebreken van  dit moment  in beeld te hebben. Het rapport laat zien welke onderdelen van het gebouw urgent aan onderhoud toe zijn. Het is een ondersteuning van de te verwachtte gebreken die 6 jaar geleden in het Totale onderhoudsplan opgenomen zijn. De inspectierapporten van de monumentenwacht van de laatste jaren laten bij herhaling zien dat het gebouw goed onderhouden is
  • De werkomschrijving BRIM 2020 basiliek Hulst  In dit document zijn alle omschreven werkzaamheden uit de eenmalige inspectie 2019 en de werkzaamheden uit het Totale onderhoudsplan samengebracht. Dit is een document met daarin alle noodzakelijke werkzaamheden met daarbij precies omschreven wat er gedaan moet worden.  De volgende stap in het proces is om te kijken wat het gaat kosten of met andere woorden: is er voldoende budget om deze plannen uit te kunnen voeren?  Dit document is de basis voor een offerte. Alle werkzaamheden staan vermeld en zijn omschreven zodat een ieder precies weet wat er gedaan moet worden. De werkzaamheden zijn bekend en de uitvoering is bekend. De  kwaliteit van het werk is nu gewaarborgd.  De selectie die nu plaatsvindt is de prijs van de laagste inschrijving..
2020 februari Drie aannemers aangezocht, die waren bereid een offerte te maken.

Naar alle aannemers  zijn de werkomschrijvingen BRIM 2020 basiliek Hulst opgestuurd.

2020 mei Alle offertes zijn binnen.
Definitief besluit om de firma Cauwenborgh te Bergen op Zoom de opdracht  te verstrekken. 
2020 juni Bespreking met de uitvoerder. 
2020 juli De werkzaamheden gaan beginnen (week 28).
Met een tussenpozen van de bouwvakvakantie, is de planning om in oktober  in week 41 de werkzaamheden af te ronden. 
    U ziet momenteel en tot eind oktober van dit jaar veel activiteiten rond het gebouw. Er is een hoogwerker, er is lawaai van een persluchtmachine, die nodig is om met een pneumatische beitel de losse voegen tussen de stenen weg te halen. Na het weghalen van het mos en het behandelen met stoom om de stenen schoon te maken worden de voegen weer opnieuw ingevoegd. Er worden oude stenen vervangen door nieuwe, duivenwering aangebracht en nog heel veel meer.
   

foto's van de werkzaamheden


bijschrift bij onderstaande foto’s:
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Architect en aannemer in overleg.
Kleine hoogwerker, klaar om te beginnen.
Ontmossen
Schoonspuiten van de natuurstenen muren.
Anti-duivenwering: metalen pinnen voor de hoge delen van het gebouw
Ook onder de grond wordt er naar de stenen gekeken.
Hier zijn de voegen uitgehakt.
Zie het verschil met de bovenkant.

   

Verantwoording

2020 oktober- december

Nadat de bouwmaterialen zijn weggehaald en de mensen van bouwbedrijf Cauwenborgh vertrokken, worden ter afsluiting van dit meerjarenproject de administratieve zaken afgehandeld.  Er vindt verantwoording en controle plaats op de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden.
Er moet financiële verantwoording worden afgelegd naar de subsidiegever, het parochiebestuur en de parochiekern Hulst. Ongeveer 50% van de totale kosten wordt door de staat, de overheid, lees alle Nederlanders gesubsidieerd en de overige ongeveer 50% van de kosten kunnen worden betaald uit uw kerkbijdragen, die u en alle parochianen in de afgelopen jaren beschikbaar hebben gesteld.

Dank zij uw bijdragen/giften

Uw bijdrage heeft de uitvoering van dit plan uiteindelijk mogelijk gemaakt. Door uw bijdrage is het mogelijk geweest onze basiliek op deze wijze te onderhouden.
Het onderhoud aan een dergelijk gebouw houdt nooit op. Dit onderhoud is een continue proces. Volgend jaar moet er weer een meerjarenplan voor de toekomst ontworpen worden. Het werken aan een gebouw als de basiliek, waar op waardige wijze onze spiritualiteit beleefd kan worden, is een bezit van onschatbare waarde. Het is voor ons allen meer dan waard het goed te onderhouden!


Verantwoording en details

Met deze informatie hopen wij u inzicht te geven en verantwoording af te leggen over de aard van processen en de werkzaamheden.
U ziet het niet of meestal niet, maar onderhoud vindt wel jaar in, jaar uit plaats. Door dit continue onderhoud blijft onze basiliek bouwkundig in goede staat en voor u beschikbaar.

Langs deze weg wil ik alle bedrijven en alle mensen die aan dit project in de afgelopen jaren hebben meegewerkt heel erg danken. Ook hier is glashelder dat uw bijdrage in de afgelopen jaren het mogelijk hebben gemaakt, in goede samenwerking met velen, dit alles tot stand te brengen.
Voor een ieder veel dank daarvoor.

hulst wapen

 

 


BRIM-coördinator basiliek Hulst

J.F.M. van der ZijdenGegevens
Categorie: overige