De activiteiten en werkgroepen zijn ingedeeld in de verschillende pastorale werkvelden:

Beheer

 • activiteiten beheerArchivering
 • Financiële administratie
 • Ledenadministratie
 • Conciërge
 • Parochiële archivering
 • Kerkbalans
 • Beheer begraafplaatsen
 • Onderhoud begraafplaats
 • Onderhoud Mariakapel dorp
 • Onderhoud kerkgebouw
 • Onderhoud kapel
 • Schoonmaken kerkgebouw
 • Koffievoorziening vergaderruimte

Gemeenschapsopbouw

 • activiteiten gemeenschapsopbouwParochiekerncommissie
 • Parochiekernraad
 • Distributiegroep Kerkkoerier, kerkbalans en vastenactie

Catechese

 • activiteiten catecheseKindernevendienst
 • Voorbereiding eerste heilige communie
 • Vormselvoorbereiding

Liturgie

 • activiteiten liturgieCommunieassistenten
 • Collectanten
 • Parochiekernkoor
 • Ouderenkoor
 • Kosters
 • Lectoren bij uitvaarten
 • Lectoren weekendvieringen
 • Acolieten bij uitvaarten
 • Misdienaaars
 • Versiering, bloemverzorging
 • Versiering, kerstversiering
 • Avondwake
 • Gezinsvieringen
 • Woord- en Communieviering door leken

Diaconie

 • activiteiten diaconieActie "een bloemetje"
 • Caritas
 • Noden en gelden
 • Vastenactie

Individuele pastorale zorg

 • activiteiten ind pastorale zorgBezoekwerk, nabestaanden
 • Bezoekwerk, ouderen
 • Attentiegroep bezoekwerk
 • Uitreiking Communie aan zieken thuis
 • Ziekenbezoek