Beste pelgrims,

vertrouw Mij maar, Ik ben het en draag jou in mijn hand. Woorden van hoop en geïnspireerd op het evangelie van Matteüs (14,27). Houd moed! Ik ben het, wees niet bang. Het motto voor dit jaar ons aangereikt vanuit Kevelaer. Woorden die Jezus spreekt. Woorden van Hem die ons laten weten dat wij ons leven mogen leven met Hem. Dat Hij bij ons is op de weg van ons leven. Dat Hij ons niet verloren laat lopen. Niet in de steek laat. Onze levensweg niet dood laat lopen. Doe het maar! Vertrouw Mij maar. Deze woorden mogen het hart raken. Mogen ons sterk maken.Dát is wat Maria boven alles wil. De Moeder van Jezus die we in Kevelaer mogen ontmoeten als Moeder en Troosteres van allen die bedroefd zijn. Bedrukt en terneergeslagen door het leven. Ieder van ons kent van die momenten. Voor sommigen van ons duren ze jaren en jaren. We mogen weten en ervaren: Maria ís er voor ons. We mogen weten: Maria wijst ons op haar zoon Jezus. Zoals Zij dat steeds heeft gedaan. Luister naar Hem! In alle droefheid, ook als je je terneergeslagen en bedrukt voelt, luister naar Hem. En Jezus zegt: “Vertrouw Mij. Ik ben het. Houd moed. Wees niet bang. Ik draag jou in mijn hand. En allen die jou lief zijn.” Ook dit jaar mogen we weer op bedevaart gaan naar Kevelaer. Hopelijk met velen. In Gods hand. Mogen wij verbondenheid ervaren en straks gesterkt weer terugkeren naar huis.

Met een hartelijke groet,
vicaris Wiel Wiertz, voorzitter

Zie ook de de flyer

Aanmelden kan bij Cecile van Tiggelen,