vormsel geest thumbHet sacrament van het vormsel

Het heilig vormsel is één van de 7 sacramenten van de rooms-katholieke Kerk.

Door het heilig doopsel, het eerste sacrament, worden kinderen of volwassenen opgenomen in de geloofsgemeenschap.

De eerste heilige communie, het tweede sacrament, is het feestelijke moment waarop de kinderen voor het eerst het ‘Lichaam van Christus’ mogen ontvangen. Dit is het gewijde brood, de hostie, die tijdens de vieringen aan de gelovigen wordt uitgereikt.

Het heilig vormsel is het derde sacrament in het rijtje van 7. Dit is het sacrament van de heilige Geest. De kinderen of jongeren zijn dan ongeveer 11 of 12 jaar oud en mogen zelf kiezen of zij in hun leven verder willen met de verhalen en de idealen die Jezus ons aanreikt. Om dit te kunnen doen ontvangen zij met het sacrament van het heilig vormsel Gods heilige Geest, die mensen inspireert, kracht en moed geeft.

Voor de aanmelding voor het vormselsacrament kunnen wij een beroep doen op de leerkrachten van groep 7 of 8. Via school ontvangen de ouders het aanmeldformulier.
Na de aanmelding en het voldoen van de parochiebijdrage gaat in het voorjaar de voorbereiding van de kinderen van start.
Het voorbereidingstraject bestaat uit enkele bijeenkomsten in kleinere groepen.
De hele voorbereidingsperiode wordt gezamenlijk afgesloten met een gezellige en informatieve middag op Kampeerboerderij Kamperhoek.

De verantwoordelijke pastor voor het vormsel is: R. Grossert
Als voorbereiding op het H. vormsel worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de vormelingen en voor hun ouders/verzorgers.

De vormselviering in 2024 voor de vormelingen uit Hengstdijk, Kloosterzande, Lamswaarde, Vogelwaarde en Terhole is in Kloosterzande in de maand mei of juni.