031202 overlijden rector mathijssenDinsdag 2 december is emeritus-rector Louis Mathijssen op 73 jarige leeftijd in zijn huis te Hulst in zijn slaap overleden.

Op 3 juni 1930 zag in het gezin Mathijssen in de grensplaats Wernhout in de Brabantse gemeente Zundert Louis het levenslicht.

Ofschoon er in Wernhout het seminarie stond van de Heren Lazaristen koop hij ervoor het klein seminarie te volgen van het bisdom Breda en daarna de theologische studies aan het groot-seminarie te Hoeven.

Op 26 mei 1956 – zaterdags na Pinksteren - werd hij priester gewijd. Allereerst ontving hij een benoeming als kapelaan te Terneuzen; vijf jaar later aanvaardde hij eenzelfde benoeming te Geertruidenberg. Reeds een jaar later vertrok hij naar de H.Hartparochie te Bergen op Zoom, waar hij na negen jaar verhuisde en benoemd werd in Teteringen bij Breda.

Na een korte periode benoemde de bisschop hem tot rector van het voormalige Lidwinaziekenhuis hier in Hulst. Bij het opheffen van deze locatie nam hij pastorale taak op zijn schouders in het huidige Woonzorgcentrum Antonius te Kloosterzande.

Sinds 1 juli 1998 was hij emeritus. Vanaf die periode was hij bereid om met grote regelmaat assistentie te verlenen in de huidige regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit de pastorale organisatie werd in niet geringe mate en zelden tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Tevens was hij nog steeds geestelijk adviseur van de Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland, adviseur van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, afd. Zeeuws Vlaanderen en was hij verbonden aan EHBO-verenigingen van diverse plaatsen in de regio.

Een noodzakelijke en zware hartoperatie, waarvoor hij was opgenomen moest om medische redenen uitgesteld worden. Daarom werd besloten dat hij in afwachting van deze operatie voorlopig thuis een nieuwe oproep voor opname in Gent zou afwachten. Zolang heeft het niet mogen duren.

Op maandag 8 december hebben wij 's middags om 14.00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst tijdens de Eucharistieviering zijn uitvaart gevierd, waarna we afscheid hebben genomen in de ontvangstzaal van het crematorium te Terneuzen.