In onze regio Oost Zeeuws-Vlaanderen is vorig jaar voor het eerst een regionale viering gehouden in één van de parochiekerken op de avond van Witte Donderdag. Dat was in Terhole. Zo'n 250 mensen uit alle parochies verzamelden zich voor die éne viering.
In het verleden waren zulke vieringen in meer parochiekerken (er waren toen nog meer priesters beschikbaar), maar het betekende wel dat er lokaal maar een gering aantal mensen bijeen was.

080310 goede week 1

Ook dit jaar zal er op Witte Donderdag één regionale viering zijn; het pastoresteam heeft hiervoor met het bestuur van de personele unie van de cluster west overlegd om de parochiekerk van de HH. Petrus en Paulus hiervoor beschikbaar te stellen in Boschkapelle.

080310 goede week 2Maar het blijft dit jaar niet beperkt tot Witte Donderdag. Ook op Goede Vrijdag zal er dit jaar één regionale viering zijn. Naast de kruisweg, die in de meeste kerken 's middags om drie uur plaats vindt, zal eveneens na overleg deze ene regionale viering plaats vinden in de parochiekerk van de H. Theresia in Heikant.

Beide vieringen zijn 's avonds om 19.00 uur; met de plaatselijke koren is overlegd en met versterking van leden van andere koren is de muzikale medewerking in beide vieringen verzekerd.

Op Witte Donderdag zal ook weer – indien de besprekingen met alle belanghebbenden goed verlopen zijn – de zegening van de Witte Donderdagbroodjes plaats vinden.
Op Goede Vrijdag ligt de grootste aandacht van de liturgie op de verering van het kruis. Daarom worden allen, die aan deze viering deelnemen, uitgenodigd om één of meer bloemen of voorjaarstakken uit tuin of van elders mee te nemen om deze tijdens de kruishulde bij het kruis neer te leggen. In de viering van Pasen op zondagmorgen zullen deze bloemen hun plaats krijgen in de versiering.
Witte Donderdagbroodjes
1000 Swinnebroodjes! Dat was het resultaat vorig jaar op de avond van Witte Donderdag. Daardoor kwam er € 500,00 extra beschikbaar voor het Vastenproject van paster Cyril Swinne. En dat is goed besteed geworden.
Dit jaar is er geen Vastenproject voor één van onze regionale missionarissen, maar we gaan deze actie wel herhalen; en ook nu zal het bedrag beschikbaar worden gesteld het project van de Vastenactie.
De bedoeling van een Witte Donderdagbroodje is, dat we op deze avond naar het voorbeeld van de Heer een gebaar stellen. Hij gaf zichzelf weg.
Ieder van ons is in de gelegenheid een broodje te kopen en (iets van zichzelf) weg te geven aan een dierbare, een vriend of vriendin, een familielid, een bekende of een buurvrouw of –man, een zieke, een geliefde of zomaar iemand voor wie u dit bedacht heeft om welke reden dan ook.
Het ligt in de bedoeling dat in de komende vieringen op zaterdag en zondag gedurende de maand maart in onze parochies wederom bonnen gekocht kunnen worden voor de prijs van
€ 1,00, waarmee u het Witte Donderdagbroodje op de desbetreffende avond kan afhalen.

Op het moment dat we dit schrijven zijn er gesprekken gaande met de bakker die hieraan wil meewerken en dit voor elkaar gaat krijgen.
Veel is afhankelijk van de medewerking in de parochies. Veel werk vraagt het niet, maar ee moet wel aandacht aangegeven worden: de mededelingen hierover in de viering, 1 of 2 personen per viering die de bonnen willen verkopen, bijtijds doorgeven hoeveel broodjes er gebakken moeten worden en financieel afwerken. Er is al ervaring opgedaan in de parochies. Er mag op gerekend worden, dat deze ervaring dit jaar opnieuw gebruikt mag worden.

Het pastoresteam