Parochie van de H.Gerulphus te Stoppeldijk – Vogelwaarde

080412 Stoppeldijk gouden speld jv kerkTijdens een druk bezochteeEucharistieviering onder leiding van pater Reurs heeft de parochie Stoppeldijk te Vogelwaarde op een goede manier aandacht besteed aan het 60-jarig jubileum van haar organist-dirigent: de heer Johan Vernimmen.
Het eigen gemengd koor zong samen met dat van de parochie ter Duinen te Kloosterzande onder leiding van de jubilaris de voor deze dienst uitgekozen liederen. Het was te horen dat hier goed op was gerepeteerd. Zo is Johan in zijn element: achter het orgel en als dirigent. Pater Reurs maakte toepasselijk dankbaar gebruik van de beeldspraak in het evangelie (zondag van de Goede Herder en roepingenzondag): waarin de herder (Johan?) en de volgzame schapen (de zangers?) passeren. “Hij loopt voor ze uit en de schapen volgen hem...”

Na deviering verlieten de jubilaris en de koorleden het oksaal om voorin de kerk plaats te nemen. Onder luid applaus van de kerkgangers schreed de jubilaris naar de eerste bank. Daar werd hij toegesproken door Arie Sponselee, de penningmeester van het plaatselijke kerkbestuur. Hij prees Johan om zijn jarenlange verdiensten en schetste tussendoor de veranderingen van de kerkelijke liturgieviering in de voorbije jaren.
080412 Stoppeldijk gouden speld jv Johan VernimmenNamens het kerkbestuur overhandigde hij een prachtig fotoboek over de verschillende kerken in deze omgeving, gemaakt door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Ronnie Haerens, die wegens vakantie niet aanwezig was.

En dan de hoogste onderscheiding die kan worden toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten op het gebied van muziek ten dienste van de liturgie: de Gouden Speld van Verdienste van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, met oorkonde.
De volgende dag was er een soortgelijke liturgieviering in de kerk van de parochie Ter Duinen te Kloosterzande. De vice-voorzitter van dat bestuur, Jo Collet, sprak de jubilaris toe met dank voor zijn verdiensten als organist-dirigent in die parochie.