Steunpunt Mantelzorg Hulst
organiseert een themamiddag over

Gemeentelijke
voorzieningen voor
mantelzorgers en
hun omgeving

Op 28 april in de raadszaal
van het stadhuis
te Hulst

Van 14.00 tot 16.00 uur
Toegang: gratis
Voor inlichtingen 0114-315513