080525 mariaroute verslag

Op zondag 25 mei j.l. verzamelden zich om 14.00 uur ongeveer 40 mensen bij de Mariakapel op de begraafplaats aan de Glacisweg te Hulst met het doel voor de eerste maal op de fiets een tocht te rijden langs de Mariakapellen in Hulst, Clinge en Kapellebrug. Tot een half uurtje daarvoor kletterde de regen nog uit de lucht, maar Maria had andere pijlen op haar boog en boog het weer om naar een weliswaar bewolkte lucht, maar het bleef wel droog.
Pater Joop Reurs en Cecile van Tiggelen, de beide organisatoren van deze tocht, waren tevreden dat zelfs mensen die zich aanvankelijk al afgemeld hadden, nadat de regen opgehouden was toch nog bij de eerste Mariakapel verschenen. De deelnemers kwamen vanuit Hulst, Sint Jansteen, Clinge en Koewacht. De mensen uit Kloosterzande zagen het begrijpelijkerwijze niet zitten om al te vertrekken in de regen en bleven daarom thuis.
Na een inleidend praatje van pater Joop Reurs werd het eerste van vijf boekjes uitgereikt, waaruit een Marialied werd gezongen en een Tientje van de rozenkrans werd gebeden. Na een tweede Marialied werden de deelnemers op pad gestuurd met de opdracht tijdens de tocht met elkaar te bespreken wat Maria voor iedereen betekent.
Het inmiddels doorgebroken zonnetje leidde de deelnemers over de Liniedijk en via de Hoogestraat naar de Tournayputten, waar een eerste halte werd gehouden.
Hier werd het tweede boekje uitgereikt met de opdracht om aan de hand van de daarin afgebeelde tekeningen van bijbelse gebeurtenissen na te gaan welk beeld de deelnemers het meest aansprak. Vanaf deze plek ging de tocht naar het Belgische De Klinge en vandaar aansluitend via het terrein van De Sterre naar de kapel in de bossen achter het voetbalveld van Clinge. Hier werd halt gehouden voor een bespiegeling over de eigenschappen van Maria aan de hand van het derde boekje. Er werd wederom een Marialied gezongen en een Tientje van de rozenkrans gebeden. Met de opdracht na te gaan bij welke eigenschap van Maria iedereen zich het beste thuis voelde ging de tocht verder, voor de tweede maal naar De Klinge en via de Hulststraat de waterleidingbossen in. Hier werd nog eenmaal halt gehouden en werd het vierde boekje uitgereikt met de opdracht na te gaan wat de tocht voor ieder persoonlijk betekend had.
Via Interjute en de Kapelstraat liep de tocht ten einde bij de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken. Daar stond de koffie al klaar en werd de cake aangesneden en verdeeld.

Het vijfde boekje werd uitgereikt tijdens de afsluitende plechtigheid in de kapel.
Na het openingslied werd nog een Tientje van de rozenkrans en de litanie van Maria gebeden. Vervolgens deelde een aantal deelnemers hun bevindingen mee over de afgelopen tocht.
Met het slotlied 'Te Lourdes op de bergen' werd de middag afgesloten. Inmiddels had Maria haar claim op het weer opgegeven en viel de regen met bakken uit de hemel. Bijgevolg diende de kapel nog even als schuilgelegenheid. In een waterig zonnetje kon iedereen weer huiswaarts keren.

Alle deelnemers waren het erover eens dat deze middag een zinvolle verdieping is geworden en zeker voor herhaling vatbaar is.

Volgend jaar gaat de Mariaroute daarom weer door en wel op

zondag 17 mei 2009

Noteer deze datum alvast.
Paul Prince