Hartelijk dank!

aarts jan em dekenEen en dertig mei, de dag waarop ik herdacht 50 jaar geleden gewijd te zijn tot priester van het bisdom van Breda, heb ik mogen vieren in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de Rozenkrans en St. Jacob te Vlissingen. Velen van U uit heel Zeeland waren hierbij aanwezig. Daarnaast heb ik ook van velen gelukwensen ontvangen in de receptie en via brieven, kaarten en cadeaus.
Uit uw aanwezigheid en in de woorden die u geschreven hebt, blijkt dat u waardeert wat ik voor u als pastor ben geweest.
Zelf sta ik er verwonderd over en ben ik er dankbaar voor, dat ik met vreugde zo lang op vier verschillende terreinen dienstbaar heb mogen zijn aan de geloofsgemeenschap in het bisdom van Breda.

Het was altijd in Zeeland, telkens vanuit een andere invalshoek. Omdat ontzettend veel mensen hebben deelgenomen aan de Eucharistieviering, of mij geschreven hebben, is het mij niet mogelijk U allen persoonlijk te danken.
Via deze weg wil ik dat doen voor uw aanwezigheid, voor uw schrijven, uw gift en voor de inzet die velen uit de parochies Middelburg en Vlissingen hebben opgebracht om de viering van mijn jubileum een dankbaar, mooi, warm en hartelijk feest te doen zijn.

J.C.A.M. Aarts, emeritus deken van Zeeland