080812 gildemisTijdens de vestingsstedendagen zal ook emeritus-bisschop mgr. H. Ernst in Hulst zijn. Op zondag 24 augustus gaat hij voor om half elf in de basiliek te Hulst tijdens de Gildemis.
Deze viering, die voor ieder toegankelijk is, kenmerkt zich door de aanwezigheid van ongeveer 100 gildebroeders en –zusters in historische kledij, deels zijn zij vergezeld van een vaandeldrager en vendeliers.
Onder tromgeroffel en zwaaiende vendels zullen zij de basiliek betreden, waarna zij hun plaatsen innemen. Tijdens het Eucharistisch gebed neigt de vaandeldrager het vaandel en brengen vendeliers een groet van respect.
Aan deze viering zullen ook een negental altaarassistenten meewerken alsmede diaken Wim Tobé. Het koor “Cantorij der Basiliek” verleen haar muzikale medewerking o.l.v. dirigent Anton de Kort. De organist van de basiliek, Jo Ivens bespeelt het orgel.