Op zondag 17 augustus zal tijdens de viering om half elf het parochiekoor van het Belgische De Klinge te gast zijn in de Basiliek te Hulst. De groep omvat ongeveer 35 leden uit de beide grensplaatsen.

H et koor is geen vreemde in de regio; eerder dit jaar verleende het op eigen wijze de medewerking aan de viering van Palmzondag. En enkele jaren geleden verzorgden zij hun muzikale aandeel in de Eucharistieviering op zondagmorgen via de Vlaamse en Nederlandse televisie in samenwerking met de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen.

In de viering zingen zij liederen, gezangen en acclamaties van zowel Vlaamse alsook van Nederlandse componisten en tekstschrijvers.

Na de viering is er een koffieontmoeting in de basiliek voor alle aanwezigen met de koorleden.