080819 symposium Vredesweek 2008Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad
onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland

Rosenburglaan 256
4385 JS Vlissingen

0118-472370

symposium Vredesweek 2008
woensdag 24 september, Open Haven, Oranjeplein Oost-Souburg

Thema:
Hoe is de verhouding tussen de millenniumdoelen van de Ver.Naties en onze defensiebegroting?

1. Het ZSEB
Het ZSEB wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland en werkt onder auspiciën van de Provinciale Raad van Kerken. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek.
In beraadsbijeenkomsten en symposia wordt getracht de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden. Zo werd in het voorjaar 2008 in Goes met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging een geslaagd symposium over ‘Spiritualiteit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ georganiseerd.

2. Vredesweek 2008
In de Vredesweek –en een week na Prinsjesdag- willen we een avondbijeenkomst organiseren over het thema: Hoe is de verhouding tussen de millenniumdoelen van de VN en onze defensiebegroting?
Aanleiding is het feit dat 25 jaar geleden, in 1983, het RSV-concern failliet ging. Er dreigden toen grote sociale en economische problemen voor Vlissingen, Walcheren en Zeeland, vanwege het meegesleurd worden van de Kon. Mij. De Schelde in dit debâcle. De kerken hebben toen een belangrijke rol gespeeld in het ’Steuncomité Behoud Werkgelegenheid KMS-groep’, dat samen met betrokkenen uit alle lagen van het bedrijf een solidaire strijd gevoerd heeft. De Kon. Mij. De Schelde kon, met een verlies van een groot aantal arbeidsplaatsen, toch worden behouden, o.m. door een financiële steun van de provincie Zeeland/PZEM en het vervroegen van de order voor de bouw van M-fregatten (waarvan er nu 6 van de 8 alweer als overbodig verkocht zijn).
De betrokkenheid van de kerken bij deze situatie kwam voort uit de relatie met de Kon. Mij. De Schelde, vanwege regelmatige bedrijfsbezoeken met kerkelijk kader en de diepgaande gesprekken met werknemers, PZ en de directie over militaire productie en conversie: de omschakeling van militaire naar civiele productie.
De Kon. Schelde Groep is nu zeer afgeslankt overgegaan in handen van Damen Shipyards en is bijna geheel marinewerf geworden.

Ondertussen zijn de wereldpolitieke verhoudingen ook ingrijpend veranderd. Toch blijft de vraag naar de relatie tussen wapens en werkgelegenheid knellen. Dat heeft alles te maken met de wereldwijde armoedeproblematiek. De kerken in Nederland hebben verklaard zich in te zetten voor de millenniumdoelen van de VN. Geld kun je maar één maal uitgeven. Vandaar onze vraag:
Hoe is de verhouding tussen de millenniumdoelen van de VN en onze defensiebegroting?

Die vraag willen we voorleggen aan enkele vertegenwoordigers van de landelijke politiek en de kerken. Bij oorlogsindustrie en conversie gaat het immers om de politieke keuzes die gemaakt worden. Wij zoeken naar de ethische legitimatie bij betrokkenen op landelijk niveau. De Kon. Mij. De Schelde/ Kon. Schelde Groep rechtvaardigt haar militaire productie immers van oudsher met: ‘Als Den Haag voor de marine schepen wil, dan willen en kunnen wij die graag bouwen’.

3. Programma
Het programma van het symposium op woensdag 24 september is als volgt:

19.30 opening door ds.A. de Nooij, voorzitter ZSEB.
19.40 de grote lijnen van de Zeeuwse betrokkenheid bij oorlogsindustrie en conversie door drs. J. W. Scheffers, oud-arbeidspastor en voorzitter Steuncomité in 1983.
20.00 reactie vanuit de politiek door drs. A.J. Koppejan, Zeeuws Tweede Kamerlid voor het CDA.
20.30 reactie vanuit de kerken door drs. K.R. Tinga, oud-arbeidspastor en medewerker Dienstenorganisatie PKN.
21.00 pauze
21.15 plenair gesprek olv ds. A. de Nooij
21.40 conclusies van het voorgaande door ds. A. van der Deijl, predikant van de Open Haven; hij schreef de dissertatie ‘Protest of propaganda? Een literair en theologische onderzoek naar de functie van het thema ‘oorlog’ in het bijbelboek Koningen en een aantal buitenbijbelse teksten’.
21.55 sluiting door ds. A. de Nooij.


Het kerkgebouw Open Haven ligt op ong. 7 min. Lopen van het NS-station Souburg.

Zeeuw Sociaal Ethisch Beraad,
A. de Nooij, voorzitter