Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld. De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft daarom na twee jaar afwezigheid op het bedevaartprogramma gezet:

de plechtige bedevaartsviering
met als thema ‘weer samen bij Maria’
op de woensdag na Pinksteren,
woensdag 8 juni a.s.

Er is dit jaar naast de bedevaartsviering nog geen volledig dagprogramma zoals voorgaande jaren.

220607 Bedevaartsviering Aardenburg 2022

U heeft zich niet dan ook niet vooraf aan te melden.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10.00 uur plechtige bedevaartsviering in de H. Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz m.m.v. Gemengd koor Sint Cecilia o.l.v. organist/dirigent Ad van de Wege.
  • 11.00 uur – 12.30 uur: gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie/thee met iets lekkers achter in de kerk

We willen u en uw instantie (en indien van toepassing uw leden en/of uw bewoners) van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur van de parochiekern Zuid van de parochie H. Andreas West Zeeuws-Vlaanderen, H. Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg en de Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad, teken ik met vriendelijke en mariale groeten.

Marc Moens