logo parochies Zeeuws Vlaanderen

Het is oorlog in Oekraïne. Op tv zien we onbeschrijfelijk veel leed. We kunnen ons niet voorstellen hoe dat voelt en toch spreken we er allemaal over. Ons hart gaat naar het land uit.

De actie 555 heeft ons zeker met de neus op de feiten gedrukt. Veel mensen hebben geld gegeven. Overal kwamen acties. Veel plaatselijke organisaties kenden reeds mensen in Oekraïne en gaven met een gul hart, verzamelden veel goederen, houdbaar voedsel en geld. Weer andere mensen brachten de spullen naar Oekraïne en andere mensen stelden hun huis beschikbaar, vaak voor familie, vrienden en bekenden.

De Zeeuws-Vlaamse parochies kwamen bij elkaar om te kijken welke hulp we konden bieden. In aansluiting op de oproep van de bisschoppen hebben we in het eerste weekend van de invasie in Oekraïne een collecte gehouden in de kerken. We hebben samen met heel Nederland de kerkklokken geluid en enkele kerken hebben uit solidariteit met het volk van Oekraïne de kerk geel-blauw aangelicht. Als plaatselijke geloofsgemeenschappen zochten we aansluiting met de hulporganisaties en zullen vanuit onze mogelijkheden, daar waar mogelijk, al die plaatselijke initiatieven helpen faciliteren.

Ook hebben we de gemeentes en de veiligheidsregio onze hulp aangeboden, in ieder geval door onze leegstaande kerken aan te bieden als plek voor opvang.

De gemeentes hebben aangegeven zeker een beroep op ons te doen, indien zij onze hulp nodig hebben. Zo worden er bijvoorbeeld al verschillende mensen uit Oekraïne opgevangen op Bovendonk, het conferentiecentrum van ons bisdom, waar goede mogelijkheden zijn voor een aangename opvang.

De mensen uit Oekraïne zijn op zoek naar hulp. Wij willen hen helpen, wij steunen hen op zoek naar veiligheid en blijven met hen verbonden. Wij bidden in  gezamenlijk gebed voor hen in onze vieringen. Ook doen wij een oproep tot individueel gebed voor de vrede in Oekraïne.

Namens de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen
pastoor Wiel Wiertz