Twee maanden geleden meldde ik dat ik in de Noodopvang Pre-POL te Goes voorlichting zou gaan geven aan pas in Nederland aangekomen vluchtelingen. Alles, werkelijk alles is nieuw voor hen: andere taal, andere cultuur, religie, gewoonten, omgeving enz. enz. Ik vertel dan over de procedures die ze moeten doorlopen en wat hen zoal te wachten staat in de komende tijd In Goes doe ik dit nu al een periode wel even onderbroken vanwege een corona-uitbraak aldaar en inmiddels ben ik ook begonnen in Middelburg in de Noodopvang en dat alles steeds met veel plezier. Formeel doe ik dit vrijwilligerswerk namens Vluchtelingenwerk Nederland en als bestuurslid van Kerk & Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen beschouw ik het werk mede namens die Stichting.

De communicatie gebeurt op verschillende manieren. Vanwege de urgentie van de voorlichting doe ik zo mogelijk aan groepsvoorlichting, groepen van zo'n 20 man. Bijvoorbeeld aan een groep van mannen, die goed Engels spreken. Voor een groepen mannen, die enkel Arabisch spreken, heb ik enkele jongens ontdekt die Engels studeerden in hun thuisland en dus kunnen optreden als tolk. Voor andere talen (Kurdi, Tigrynia, Farsi, Turks) kan er worden gebruik gemaakt van telefonische tolken.

Naast de voorlichting m.b.t de asielprocedure, de interviews door de IND (Justitie), vertel ik hen ook over de mogelijkheden hun vrouw en kinderen naar Nederland te laten overkomen wanneer ze een vergunning hebben verkregen. De meerderheid van de mensen is afkomstig uit Syrië en Jemen. Verder uit Turkije (Günes aanhangers), Pakistan, andere landen in het Midden-Oosten en verschillende landen in zowel west als oost Afrika.

Naast de procedurele vragen zijn de vragen, die bij de mensen leven, veel en divers en ruime aandacht besteed ik dan ook aan het beantwoorden 211213 opvang vluchtelingenvan vragen. Antwoorden krijgen na weken van onzekerheid, aandacht krijgen, naar je geluisterd worden, doet velen zichtbaar goed en dat wordt ook verbaal geuit.

De periode in een Noodopvang is moeilijk. Geen privacy, weinig faciliteiten en mogelijkheden en ook nauwelijks financiële middelen. Ik troost mezelf met de gedachte dat vele vluchtelingen overal ter wereld in veel erbarmelijkere omstandigheden verkeren dan hier in Goes en Middelburg. Denk eens aan de mensen tussen Polen en Belarus, die vermalen worden door de politiek en vele andere slechte opvangplekken. Dit alles neemt echter niet weg dat Nederland, zich een beschaafd land noemend, zou moeten zorgen dat de opvang voor de vluchtelingen, die in ons midden en binnen onze grenzen verblijven, beter op orde zou moeten hebben. We hebben wel met mensen van doen die, om wat voor reden dan ook, hun huis en haard verlaten hebben.

opvangplek in Goes

Jilly van den Ameele