logo parochies Zeeuws VlaanderenBeste ouders/verzorg(st)ers,

Wat leven we toch in een vreemde tijd! En wat wordt het in 2022?

Eén ding is zeker: we zullen ons nog een lange tijd aan heel wat regels moeten houden om samen veilig te zijn. En ondanks het feit dat we niet weten hoe de situatie in de lente van 2022 zal zijn, willen we toch al kijken naar de vieringen van eerste communie in 2022.

Het wordt nog een hele puzzel. Er zijn kinderen die het afgelopen jaar werden aangemeld en nog aan de beurt moeten komen. Daarnaast willen we ook de kinderen die nu in groep 4 zitten, niet in de kou laten staan. Dus ook zij kunnen zich aanmelden voor de eerste communie in 2022.

We gaan even uit van de situatie op dit moment (dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen, hopen we). Ervan uitgaande dat er steeds maar een beperkt aantal mensen aanwezig zal kunnen zijn per viering, vermoeden we dat we ook in 2022 de eerste communie zullen vieren in de maanden april, mei, juni en juli. We denken dan aan vieringen op zaterdag en zondag, eventueel ook Hemelvaartsdag en pinkstermaandag.

Om met een concreet datumvoorstel per parochiekern te kunnen komen, is het voor ons noodzakelijk om zicht te krijgen op het definitieve aantal communicanten.

Dus wilt u graag dat uw zoon of dochter in 2022 zijn/haar eerste communie kan doen? Meld uw kind dan aan vóór 1 januari 2022. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier. Vul het in en mail het naar

Ook de kinderen die eerder al aangemeld waren, willen we vragen dat opnieuw te doen. Dan weten wij hoeveel kinderen per kern we kunnen verwachten. En hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over welke kant het opgaat met de coronabesmettingen en de ontwikkelingen rond Covid-19.

We zijn blij met uw aanmelding en uw betrokkenheid. Vanuit die betrokkenheid doet u misschien ook al jaarlijks mee aan de actie Kerkbalans. De parochies leven van giften waarvan ze alles betalen: onderhoud en verwarming van kerkgebouwen, salarissen van pastores, musici en teamassistenten, enzovoorts. De organisatie van de voorbereiding en viering van de eerste communie in 2022 bekostigen we ook vanuit dit bedrag. Na de aanmelding van uw kind ontvangt u hierover bericht.

Met vriendelijke groet,

Marjan Dieleman-Fopma                                Katrien Van de Wiele

Aanmeldformulier voor de eerste communie 2022

Klik hier voor het downloaden van het aanmeldingsformulier.

Information First Holy Communion 2022

Dear parents,

We live in stressful times and we are anxious to find out what 2022 will bring to us. One thing is certain, we will have to live with and adhere to several rules for a long time to be safe. And even though we do not know what the situation will be like in the spring of 2022, we already want to start the preparations for the celebration of the First Holy Communion in 2022.

It's going to be quite a puzzle. Assuming that only a limited number of people will be able to attend the celebrations, we suspect that we’ll have to organize a series of celebrations during the months of April, May, June and July.

To be able to create a list of sufficient celebration dates, it is necessary for us to gain insight into how many children ultimately will be involved.

So in case you would like your son or daughter to be allowed to do his or her First Holy Communion in 2022, please register your child before January, 1st 2022. Please fill in the registration form (aanmeldingsformulier eerste communie 2022) and mail it to . In case you registered your child already earlier this year, we still kindly ask you to register her/him again.

We hope there will be more clarity in due course into which direction the pandemic and the associated regulations develop.

We welcome your registration and your association with the local church community. Because of your personal involvement, you might already participate in the annual ‘Kerkbalans’ fundraising effort. The Dutch parishes do not receive subsidies, but pay their expenses from the donations from parishioners (Kerkbalans) in order to cover the costst of maintenance and heating of church buildings, salaries of pastors, musicians and team assistants, the organization and celebration of the First Holy Communion and so on. We will provide more details about ‘Kerkbalans’ at a later stage.

Sincerely,

Marjan Dieleman-Fopma          &          Katrien Van de Wiele

Coordinating members of the pastoral team Zeeuws-Vlaanderen