210404 PasenwensJezus’ opstaan uit de dood geeft ons de vaste zekerheid
niet de dood heeft het laatste woord.

Over ons sterven heen schenkt God ons het leven
dat tijdloos is en geen grenzen heeft.

Deze volheid van leven vangt nu reeds aan
als we in vertrouwen op Hem geen uitdagingen vrezen.

Pastoraal team, parochiebesturen
en alle medewerkenden wensen u en jou
een goede opgang naar het paasfeest
en van harte een zalig paasfeest!

pastoor Wiel Wiertz

Lente met paasfeest

Appelbloesem, lentebloesem,
Prunus en forsitia,
Kuikentjes, lammetjes,
Paasvuren en verse vla,
Leven breekt weer open
Ondanks vrees voor corona.

Ondanks infecties en lijden,
Ondanks zware, duistere tijden,
Komt ooit aan ons leed een einde:

Christus breekt uit de cocon
Van een streng verzegeld graf.
En de domme dood staat paf,
Overwonnen voor altijd.
Christus, Licht van eeuwigheid.

Fasafas, 20210401 te ZierikzeePaaswens van het Dameskoor van de Basiliek

https://youtu.be/fFrQOw0Jiw8
gemaakt door Marina Stockman

Paaswens van de Cantorij der Basiliek

https://www.youtube.com/watch?v=VS_aniQYr_c

gemaakt door Marina Stockman

Paasfilm voor kinderen 'In de handen van mensen'

Kijk op: www.lievevrouweparochie.nl/paasfilm