201009 bericht van bisdom over coronacrisis

Beste lezer,

Deze week is de kerk veel in het nieuws. Er is overleg tussen de overheid en de bisschoppen geweest. De onderstaande brief is hier het resultaat van en u kunt zien, dat er komende week mogelijk nog meer nieuws is te verwachten.

Als parochie heilige Maria Sterre der Zee willen we zo goed mogelijk voldoen aan de richtlijnen van de overheid en de bisschoppen, maar, omdat het kort dag is zou het kunnen gebeuren, dat het aantal van dertig gelovigen dit weekend toch wordt overschreden. Daarom vragen we u, die het Tintinnabulum leest of anderzijds dit bericht hoort of leest, als het u ook maar enigszins in geweten kunt verantwoorden, komend weekend niet fysiek de viering bij te wonen. Dank hiervoor.

Als er geen nieuwe berichtgeving komt, raden we u aan zich de komende weken op te geven bij de verschillende parochiekernen, zodat het aantal de 30 gelovigen niet overschrijdt.


Breda, 9 oktober 2020


Beste vrienden in de Heer,

Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de r.-k. Kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid, waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel, die vanavond breed wordt gepubliceerd en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.

Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer, die ons oproept een extra mijl te gaan als dat wordt gevraagd. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen

Reactie r.-k. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Omwille van de veiligheid zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
  • samenzang is niet toegestaan


Verder overleg over maatwerk
De r.-k. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19, in Nederland en wereldwijd. Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de r.-k. Kerk is als volgt:
FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)