201009 bericht van bisdom over coronacrisis

Beste lezer,

Deze week is de kerk veel in het nieuws. Er is overleg tussen de overheid en de bisschoppen geweest. De onderstaande brief is hier het resultaat van en u kunt zien, dat er komende week mogelijk nog meer nieuws is te verwachten.

Als parochie heilige Maria Sterre der Zee willen we zo goed mogelijk voldoen aan de richtlijnen van de overheid en de bisschoppen, maar, omdat het kort dag is zou het kunnen gebeuren, dat het aantal van dertig gelovigen dit weekend toch wordt overschreden. Daarom vragen we u, die het Tintinnabulum leest of anderzijds dit bericht hoort of leest, als het u ook maar enigszins in geweten kunt verantwoorden, komend weekend niet fysiek de viering bij te wonen. Dank hiervoor.

Als er geen nieuwe berichtgeving komt, raden we u aan zich de komende weken op te geven bij de verschillende parochiekernen, zodat het aantal de 30 gelovigen niet overschrijdt.


Breda, 9 oktober 2020


Beste vrienden in de Heer,

Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de r.-k. Kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid, waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel, die vanavond breed wordt gepubliceerd en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.

Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer, die ons oproept een extra mijl te gaan als dat wordt gevraagd. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen