De bisschop van Breda, Mgr. Liesen, heeft kapelaan van Velthoven benoemd - naast zijn werkzaamheden in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen - tot Algemeen Administrator van de Catechisten in Breda. Hij heeft daarmee de bestuurstaak gekregen om de catechisten te voorzien in alle geestelijke en materiële behoeften en om de tijdelijke goederen te beschermen. Afgelopen woensdag heeft hij kennisgemaakt met de catechisten en is hij gestart met zijn werkzaamheden.

Daarnaast heeft de rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk onze kapelaan gevraagd om - mede gezien de missionaire ervaringen in Zeeuws-Vlaanderen (opblaasbare kerk en de viering in de groene kathedraal in Terneuzen, gezinsdagen in Cadzand, Facebook livestreamings) - docent te worden in het vak ‘Vieringen in een missionaire Kerk’.

Wij zijn enerzijds dankbaar dat deze vragen aan onze kapelaan worden gesteld, maar anderzijds beseffen wij ook dat dit consequenties heeft voor zijn inzetbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen.

Vanaf 1 oktober zal de kapelaan op de woensdagen in Breda aanwezig zijn voor zijn werkzaamheden als Algemeen Administrator voor de catechisten en voor zijn eerdere benoeming en werkzaamheden in het gezins- tiener- en jongerenpastoraat. Daarnaast zal hij enkele zaterdagochtenden colleges verzorgen op Bovendonk.

Wij wensen hem veel inspiratie toe en Gods zegen, zodat hij met vrucht en vreugde deze nieuwe benoemingen kan volbrengen. Wij willen aan u vragen om onze kapelaan, in zijn dienstwerk voor onze parochies en het bisdom van Breda, te ondersteunen met uw gebed.

besturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen