Beste mensen,

Zeker in deze dagen kunnen zij ons veel vertellen over ons innerlijke leven, de heiligen van onze Kerk. Op 29 september vierden we het feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Zij hebben ieder een eigen betekenis. Michaël, strijder tegen het Kwaad, Gabriël, aankondiger van Johannes de Doper en aankondiger van de geboorte van Jezus Christus, en ten slotte Rafaël, de engel dicht bij de troon van God.

200929 de heiligen van onze kerkEen paar dagen later vieren we op 1 oktober het feest van de heilige Theresia van Lisieux. Zij staat voor ‘de kleine weg’: geloof is vooral ook genade. Zij trad op jonge leeftijd in en stierf al na enkele jaren. Zij werd al snel heilig verklaard, was immens populair en is verheven tot kerklerares. In onze parochie vieren we haar feest op 6 oktober in Heikant, waar we samenkomen voor een viering van overweging en aanbidding, alsook voor de daaropvolgende ‘Beeweg’. De viering begint om 14.00 uur.

Op 4 oktober, twee dagen eerder, viert de Kerk het feest van de grote heilige Franciscus van Assisi. Hij heeft een persoonlijke weg van bekering doorgemaakt en zijn beste krachten gegeven aan een radicale vernieuwing van de Kerk.

Dacht hij eerst nog ‘klein’, in de zin van 'je moet een kapelletje opknappen', – zo had hij zijn visioen verstaan –, al gauw bleek dat het vernieuwen van de Kerk ging betekenen: de hele gerichtheid van de Kerk ‘aanpakken’ en spiritueel verdiepen. Hij heeft enorm veel betekend voor de Kerk. Daarom wordt hij nog steeds met heel veel liefde en devotie vereerd. Ook in onze tijd heeft Franciscus nog steeds grote betekenis voor de Kerk en is het niet zonder reden dat onze paus de naam Franciscus gekozen heeft voor zijn pontificaat. Van harte hoop ik dat de heiligen van onze Kerk u ertoe aanzetten nog weer eens in hun leven en betekenis te duiken. De heiligen die ons zijn voorgegaan...