200922 Weer zingen tijdens vieringenSinds begin september mogen de vieringen in onze parochie weer muzikaal worden opgeluisterd met zang. Goed nieuws voor de koren, maar tegelijkertijd een hele puzzel. Want er zijn de nodige beperkingen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Zo mag er slechts door maximaal 4 zangers gezongen worden, uiteraard op anderhalve meter afstand. Repetities moeten volledig coronaproof plaatsvinden in goed geventileerde ruimtes. Tijdens de KRO-viering van 13 september werd er voor het eerst met een groepje van 4 personen in een viering gezongen. We hopen dat dit navolging mag krijgen binnen de parochie.

Binnen onze parochie H. Maria Sterre der Zee zijn een 12-tal koren actief. Zeven daarvan hebben aangegeven (op al dan niet beperkte schaal) terug op te starten met repetities en het zingen tijdens vieringen. Vijf koren hebben aangegeven dit nog niet te willen of kunnen doen. Zij hebben daarvoor diverse redenen. Zo is er onder de leden te weinig animo om met 4 zangers te zingen of vindt men de 1,5 meterregel niet werkbaar.

U zult dus binnenkort in sommige kerken weer zang horen tijdens vieringen, in andere kerken (nog) niet. We hopen op uw begrip daarvoor.