Een prachtige dag breekt aan, de dag begint vroeg. De mannen van de KRO beginnen om 6 uur licht en beeld op te bouwen.

200915 KRO viering in de basiliekZoals ook alle voorgaande weken staan de stoelen op anderhalve meter, de pijltjes sieren de grond en de handgel is weer aanwezig. Vele mensen hebben zich opgegeven om bij deze viering aanwezig te kunnen zijn en de basiliek zit dan ook weer vol.

De liederen worden gezongen door Marlene Bauwens, Eefje Claessens, Rigo Claessens en Paul van Gorsel, begeleid door Marcel Mangnus op het orgel en door Sabine de Groote met haar dwarsfluit.

De lezingen worden gelezen door Monique Brems. De eerste lezing is uit Sirach 27, 30-28, 7. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Deze woorden geven pastoor Wiertz de inspiratie zijn preek op eigentijdse wijze hierop aan te sluiten. Ook het daarop volgend lied, gezongen door Marjo van de Boomen en begeleid door Gerard van de Langkruis op de piano en Sabine de Groote met haar dwarsfluit, sluit hier weer op aan, evenals de voorbeden.

Al bij al een viering, die mensen inspireerden, waar ook op kan worden geteerd. Daarnaast de prachtige bloemen, waar zelfs vanuit het land reacties op kwamen, waren een lust om te bekijken. Een mevrouw uit Terneuzen kwam zelfs in de middag met de bus naar Hulst om de bloemen te bewonderen en vond deze nog mooier dan op de TV. Een compliment. Ook alle mensen, die achter de schermen hebben meegeholpen aan de viering, op welke wijze dan ook, bedankt.

Klik hier om de uitzending terug te kijken.

De KRO heeft al gemeld volgend jaar graag terug te komen.