logo parochies Zeeuws VlaanderenBeste uitvaartleiders,

We willen u informeren over de afspraken die we gemaakt hebben voor uitvaarten in onze kerken na de versoepelingen vanuit het RIVM.

 • Uitvaarten in kerkgebouwen blijven in besloten kring, omdat we de verantwoordelijkheid hebben te kunnen aangeven wie aanwezig is geweest bij vieringen. We gaan er vanuit dat de families wanneer het afscheid in besloten kring plaats vindt, een vorm van aanwezigheidslijst hebben.
 • De afstand tussen mensen van 1,5 meter blijft gehandhaafd.Dit betekent dat het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij een uitvaart per kerkgebouw verschilt.
  Hieronder hoeveel aanwezigen er kunnen zijn per kerkgebouw:
  AndreasparochieElisabeth-parochie H. Maria Sterre der Zee 
  Aardenburg
  Oostburg
  IJzendijke
  Breskens
  Schoondijke
  60
  68
  26
  30
  30
        Philippine     
  Terneuzen
  Zuiddorpe


  75
  70
    40  


  Boschkapelle
  Clinge
  Hengstdijk
  Heikant
  Hulst
  Kloosterzande
  Koewacht
  Lamswaarde
  Nieuw-Namen
  40
  45
  45
  45
  100
  55
  55
  33
  48 
             
  I.v.m. de beperkte
  beschikbare ruimte en
  beperkte inzet van vrijwilligers
  zijn er geen uitvaarten mogelijk
  in de kerken van Sluis en Biervliet.
     Door de afstandsmaatregelen
  zijn er op dit moment
  geen uitvaarten mogelijk
  in de kapel van Kapellebrug.

       
 • We willen u vragen dat, ook u, de mensen er op wijst de aanwijzingen van de aanwezige kerkmedewerk(st)ers op te volgen. De voorgangers zullen dit ook doen tijdens het huisbezoek, dat aan het afscheid voorafgaat. Te denken valt aan: het aanwijzen van de zitplaatsen tot het ontsmetten van de handen. Ook voor de soepele gang van zaken op de dag zelf, hopen wij op uw medewerking in deze.
 • Het ontvangen van de communie en van gedachtenisprentjes is mogelijk, maar vraagt voorzichtigheid en extra aandacht. Ook hieraan zullen de voorgangers in het voorafgaande gesprek met de familie aandacht besteden.
 • Ook het uitspreken van persoonlijke woorden e.d. door anderen dan de voorganger zijn mogelijk, maar ook hier is er extra aandacht nodig om besmetting te voorkomen.
 • Koorzang en samenzang is helaas nog niet mogelijk.
  Orgel of andere muzikale ondersteuning is wel mogelijk. Tevens is ook muziek via CD of stick mogelijk. De praktische afspraken hiervoor worden gemaakt met de voorganger in samenspraak met de plaatselijke gemeenschap. Ook hier zal tijdens het voorafgaande gesprek met de familie aandacht worden besteed.

We willen u met aandrang vragen niet te snel dingen toe te zeggen aan families, maar vooraf ruggenspraak met de voorganger te houden. Om geen afspraken op een later tijdstip te moeten terugdraaien.

Hoe lang we deze maatregelen zullen moeten handhaven, is op dit moment niet duidelijk. Maar zodra er wijzigingen te melden zijn, zullen wij u contacteren.

Met vriendelijke groet en alvast dank voor uw medewerking,
Het pastorale team en de parochiebesturen Zeeuws-Vlaanderen