Hulst walnoten logo

jub 15Op zondagmorgen 4 juli om 10.30 uur is er een feestelijke gezinsviering t.g.v. het

15- jarig

bestaan van het koor 'De Wal-Noten'.

Naast de Wal-Noten zal ook de Cantorij der Basiliek
haar medewerking verlenen ter ondersteuning van de liturgie.

Deze gezinsviering is tevens de naviering van de Eerste Communiecantjes.

Wij willen u hierbij vriendelijk uitnodigen om dit feest samen met ons te vieren. Graag zien wij u op 4 juli.