sacrament doop

Zodra het kind op de wereld is, zegt God: het mag ook deel hebben aan mijn leven;
het mag ook mijn kind zijn. God biedt het zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. De ouders hopen dat hun kind hier later gelukkig mee zal zijn. Het sacrament wordt toegediend in de 5 kerken van de parochie H. Maria Sterre der Zee.

 

Voor het aanmelden van het doopsel neemt u contact op met: Chantal van Iwaarden (assistente pastoraal team), iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur. Te bereiken onder telefoonnummer: 0114–745000, keuzetoets 2.

Nadat u uw kind heeft aangemeld voor de doop ontvangt u hiervoor een schriftelijke bevestiging.
Tevens zijn twee formulieren ingesloten, die u verzocht wordt, retour te sturen aan het parochiesecretariaat met de volledige invulling.

U zult ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting. U kunt de brief hier online vinden. 

Ook wordt u uitgenodigd voor de voorbereidingsavond. De datum van de voorbereidingsavond vindt u in het ontvangen schrijven. Ouders worden geacht bij de voorbereidingsavond aanwezig te zijn.

De voorbereidingsavond bestaat uit twee gedeelten:

  • Het maken van praktische afspraken aan de hand van het gebruikte boekje
  • Inhoudelijk verdieping van het sacrament van het doopse.

De avond wordt verzorgd door de pastor die het doopsel zal toedienen.

Doopdata en -plaatsen


Dooprooster voor de periode van januari t/m december 2019

doopdatumtijdplaatscatechesevergaderplaatsvoorganger
27 januari 14.00 uur
15.30 uur
Hulst   catechese in overleg
afspraak door
teamassistente
Wiel Wiertz
17 februari 14.00 uur Kloosterzande 5 februari sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
24 februari 14.00 uur
15.30 uur
Hulst 19 februari pastorie Hulst Jochem v. Velthoven
24 maart 14.00 uur
15.30 uur
Hulst   catechese in overleg
afspraak door
teamassistente
Wiel Wiertz
14 april 14.00 uur
15.30 uur
Hulst 2 april pastorie Hulst Ralf Grossert
12 mei 14.00 uur
15.30 uur
Hulst 30 april pastorie Hulst Wiel Wiertz
19 mei 14.00 uur Kloosterzande   catechese in overleg
afspraak door
teamassistente
Wiel Wiertz
23 jun 14.00 uur
15.30 uur
Hulst 12 juni pastorie Hulst Ralf Grossert
14 jul 14.00 uur
15.30 uur
Hulst 2 juli pastorie Hulst Jochem v. Velthoven
1 september 14.00 uur
15.30 uur
Hulst   catechese in overleg
afspraak door
teamassistente
Wiel Wiertz
15 september 14.00 uur   3 september pastorie Kloosterzande Ralf Grossert
6 oktober 15.30 uur Hulst 24 september pastorie Hulst Jochem v. Velthoven
10 november 14.00 uur
15.30 uur
Hulst   catechese in overleg
afspraak door
teamassistente
Wiel Wiertz
24 november 14.00 uur Kloosterzande 12 november sacristie Kloosterzande Jochem v. Velthoven

Doopschelpvieringen in de parochie:

Cluster Noord en West: zondag 17 maart te Hengstdijk – voorganger Ralf Grossert
Cluster Oost en Zuid: zondag 24 maart te Clinge – voorganger Ralf Grossert
Cluster Midden: zondag 10 maart te Hulst – voorganger Katien Van de Wiele

Dopen in de overige kerken/kapellen is mogelijk op aanvraag via de teamassistente.