Leden van het pastoraal team:

Priester, pastoor  Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
Pastoraal werker  R. Grossert
Pastoraal werkster  Ch. van de Walle
Pastoraal werkster  K. Van de Wiele


Priesterassistent in onze parochie:

Priesterassistent pater J.G.M. Reurs, sm


Teamassistente:

Teamassistente Chantal van Iwaarden-van den Bergen