sacrament communie

Voor allen die gedoopt zijn is het noodzakelijk zich te voeden met de communie. Om te groeien heeft een mens voedsel nodig zowel voor het dagelijks leven als voor het geestelijk leven. Het goddelijk leven wordt trouwens niet alleen gevoed door de communie, maar ook door de heilige Schrift. Als gelovigen komen we samen rond de tafel van Jezus om door woord en brood één te blijven met Hem en met elkaar. Communie betekent letterlijk: één zijn met God en met elkaar. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het voedsel aangeboden.

Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die Eerste Communie het begin is van regelmatige volgende kerkgang. Het voorbeeld van de ouders is hierin heel belangrijk. Dat een kind tot misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten. In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het misschien niet graag doet en die toch goed zijn. Het aanmelden voor de eerste communie gebeurt middels de parochiekern zelf. U kunt zich aanmelden bij de plaatselijke werkgroep. Verantwoordelijke pastor voor de eerste communie is pastor Ch. van de Walle.

U zult tijdens de voorbereidingstijd ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting

Overzicht activiteiten 2017

parochiekernkennismakingsvieringeerste communieviering  naviering 
Boschkapelle/Hengstdijk  25 maart 19.00 uur 14 mei om 11.00 uur 10 juni 19.00 uur
Clinge 

1 april 19.00 uur

 20 mei om 11.00 uur 24 juni 19.00 uur 
Hulst  19 maart 11.00 uur  23 april om 11.30 uur  21 mei 11.00 uur 
Kloosterzande  2 april 9.30 uur  25 mei om 9.30 uur 25 juni 9.30 uur 
Koewacht 19 maart 9.30 uur  23 april om 9.30 uur geen