gebouwencommissieOp maandag 2 juni 2014 is er een voorlichtings- en discussieavond gehouden, die is georganiseerd door het Parochiebestuur H.Maria Sterre der Zee, het Pastorale team en de gebouwencommissie.

Iedere parochiaan en belangstellenden konden op die avond zijn/haar inbreng leveren aan de discussie over de toekomst van de 13 kerkgebouwen in Oost Zeeuws- Vlaanderen. Deze discussie werd gevoerd naar aanleiding door het uitgebrachte advies van de gebouwencommissie en het Pastorale team.

Alle ingebrachte punten en gestelde vragen zullen onderdeel worden van het bijgestelde advies. In het najaar zal het parochiebestuur tot een definitief advies komen dat aan de bisschop wordt overhandigd.

De bisschop neemt de uiteindelijk beslissing.

Er zijn drie voordrachten gehouden: