vormsel geest thumb

De vormselvieringen in 2019 vinden plaats:

op vrijdag 14 juni om 19.00 uur in Clinge en Kloosterzande.
op zaterdag 15 juni om 19.00 uur in Hulst.

Het sacrament van het vormsel

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap. De doop, het vormsel en de eucharistie zijn drie sacramenten die je inwijden in het Christelijk geloof.

De bisschop krijgt een speciale rol bij de inwijdingsmomenten. Hij vertegenwoordigt niet alleen de lokale kerk, maar de hele geloofsgemeenschap, waarbij de dopelingen of de vormelingen zich bij willen aansluiten.

Toen er in het verleden veel mensen gedoopt moesten worden, werd het voor de bisschop onmogelijk om daar altijd bij te zijn.
Zo is het ontstaan, dat de handoplegging bewaard werd tot de bisschop kon komen, vaak maar eens in de paar jaar.
Zo kwamen Doop en Vormsel los van elkaar te staan.

Het Vormsel is een begin van volwassenheid, een keuze die zelf gemaakt kan worden. De vormelingen spreken nu zelf de doopbelofte uit, die bij de doop door de ouders werd uitgesproken.

Verantwoordelijke pastor

  • R. Grossert