Circle of life

Circle of Life is een eigen vormgeving van de Pelgrimstocht die in 1992 door het bisdom is aangeboden.

Een rondgang leidt de jongeren door de basiliek te Hulst langs verschillende ontmoetingsplaatsen, waar gewerkt wordt rond de thema's: Bijbel, aarde, zalving, voedsel, vasten, vuur, de kerkschatten, Maria en lucht.

Vooraf en aansluitend is er een moment van gebed.

Ontmoetingsplaatsen

In de basiliek zijn tien ontmoetingsplaatsen gemaakt:

Circle of life plattegrond

Op iedere plaats start een groep van ongeveer tien jongeren. Tegen de klok in wordt heel de ronde doorlopen. Elke groep krijgt een routeplan met de ontmoetingsplaatsen. Deze plaatsen zijn voorzien van een eigen naam en symbool.

In het schooljaar 2015 - 2016 vindt Circle of life plaats op 9 maart 2016 in de basiliek.