vormsel geest thumbDe voorbereiding van de jongens en meisjes die het sacrament van het H. vormsel willen ontvangen is uitgewerkt als een doe- en beleeftraject, een weg die door ouders en vormelingen samen wordt gegaan en ervaren.
Dit voorbereidingstraject is clustergewijs ingevuld:

  • cluster Noord/West: Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole, Vogelwaarde en Hengstdijk;
  • cluster Oost: Clinge, Graauw en Nieuw.Namen;
  • cluster Zuid: St.Jansteen, Heikant en Koewacht;
  • cluster Midden: Hulst.

De grote lijn van het traject is voor alle clusters dezelfde.
Er is een startavond voor ouders en vormelingen of een info-avond voor ouders.
Verder is er een middag of een avond specifiek voor de vormelingen.
Tijdens deze bijeenkomst worden de startvieringen of opstapvieringen van het vormsel inhoudelijk voorbereid. Het grote inhoudelijke thema van de voorbereiding is uiteraard het H.Vormsel maar elk jaar kiezen wij voor een ander invalshoek. Dit doen wij meestal aan de hand van een bepaald symbool dat ons helpt het 'waaien van Gods Geest' in onze wereld en in de concrete beleving van de kinderen zichtbaar te maken.

Alle vormelingen van de hele parochie komen tijdens de 'Circle of Life' in de basiliek bij elkaar om te proeven van geloof en aandachtspunten van de katholieke traditie.

Verder is er een vormseldag die per cluster georganiseerd wordt en waar wij bijvoorbeeld in een gemeenschapshuis of op een boerderij bij elkaar komen. Deze dagen heten 'Ladderdag', 'Vormseldag' of 'Doe-dag.'
Tijdens deze bijeenkomst staat het 'ervaren en doen' van het geloof in het middelpunt. De kinderen mogen ervaren dat iedereen de moeite waard is, bijzondere talenten heeft en zijn/haar eigen steentje mag bijdragen aan de gemeenschap.
Er zijn catechetische werkwinkels, aan de hand van bijbelverhalen wordt geknutseld, er wordt gewerkt met de tekst van het Onze Vader en wij oefenen het 'vormsel-moment' zodat de kinderen weten hoe het vormen in zijn werk gaat en wat zij moeten zeggen.

Een belangrijke stap in het traject is ook de aandacht voor voor de Voedselbank. De vormelingen worden uitgedaagd zelf actie te ondernemen en voedsel in te zamelen.

In de parochiekern Hulst zijn er naast het algemene traject ook nog een aantal schoollessen op de katholieke scholen die parallel aan de voorbereiding in de parochie vorm krijgen. Deze lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht en/of door een pastor die voor een les wordt uitgenodigd.
Ook op de Brug, de school voor speciaal onderwijs, is er nog een beknopt schooltraject. En lid van het pastorale team verzorgt deze lessen.

Het sacrament van het H.Vormsel wordt gevierd in de basiliek te Hulst en de kerken van Kloosterzande en Koewacht. Voor deze vieringen nodigen wij de bisschop van Breda uit of andere vormheren uit ons bisdom om samen met de kinderen dit feest van het geloof te vieren.