ehc

Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar wordt ook de ‘aftrap’ gegeven voor de voorbereidingen voor de eerste heilige communie.
De sluiting van een 4-tal kerken begin 2016 en de verandering in functie voor sommige kerkgebouwen heeft ook gevolgen gehad voor de eerste heilige communie. De eerste heilige communie vieringen worden vanaf 2016 nog maar enkel gevierd in die kerkgebouwen die de functie ‘kerk’ hebben. Dat zijn voor onze parochie: Boschkapelle, Clinge, Hulst, Koewacht en Kloosterzande De kinderen van de andere parochiekernen sluiten zoveel mogelijk clustergewijs aan bij deze kerken.

We kennen in onze parochie 5 clusters:

 1. Noord: Kloosterzande, Lamswaarde(kapel) en Terhole (gesloten)
 2. Oost: Clinge, Nieuw Namen (kapel) en Graauw (gesloten)
 3. Zuid: Koewacht, Heikant (kapel) en St. Jansteen (gesloten)
 4. West: Boschkapelle, Hengstdijk (kapel) en Stoppeldijk (gesloten)
 5. Midden: Hulst

Dat heeft als gevolg dat er in onze parochie maximaal 5 eerste heilige communievieringen worden aangeboden, zoals dit het geval is in 2017.

De opbouw van eerste heilige communie kent vanaf die tijd ook een vast patroon, dat voor alle clusters opgaat:

 1. Informatieavond voor ouders, zowel inhoudelijk als voor praktisch zaken. Inhoudelijk door de verantwoordelijke pastor en de praktische kant door de werkgroep. Deze vindt plaats aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.
 2. Momenten van voorbereiding aan de kinderen. Dit gebeurt nog variërend: soms onder schooltijd door de pastor, soms na schooltijd door de pastor, soms onder schooltijd door iemand van de werkgroep, soms na schooltijd door de werkgroep of door een leerkracht onder schooltijd. De methode die gebruikt wordt ter voorbereiding is bijna voor iedereen dezelfde.
 3. Ter voorbereiding van de kinderen wordt ook in elk cluster een zogenaamde speurtocht gehouden. De kinderen bezoeken dan de kerk waar ze de eerste heilige communie zullen gaan doen en middels een aantal opdrachten ‘speuren’ ze door het kerkgebouw.
 4. In elk cluster is er een zogenaamde kennismakingsviering (KMV): hierin worden de kinderen tijdens een viering ‘voorgesteld’ aan de geloofsgemeenschap. De verantwoordelijke pastor voor de eerste heilige communie gaat hierin voor.
 5. De eerste heilige communieviering zelf (EHC). Deze wordt voorgegaan door de pastoor van de parochie (pastoor Wiertz) en de verantwoordelijke pastor voor de EHC (pastor K. V.d. Wiele).
 6. De naviering (NAV of terugkomviering). Deze wordt niet in elk cluster gehouden.

De planning van al deze activiteiten vind plaats in september van het voorafgaande jaar. M.u.v. de datum van eerste heilige communieviering zelf. Deze trachten we te plannen net vóór het einde van het schooljaar.

Panning van de KMV, EHC en NAC 2017:

parochiekernkennismakingsvieringeerste communieviering  naviering 
Clinge 

24 maart 19.00 uur

19 mei om 11.00 uur 23 juni 19.00 uur 
Hulst  18 maart 11.00 uur  22 april om 11.00 uur  13 mei 11.00 uur 
Kloosterzande  18 maart 9.30 uur  10 mei om 9.30 uur 10 juni 9.30 uur 
Koewacht 8 april 9.30 uur  27 mei om 9.30 uur -

Elk jaar wordt er ook een ‘thema’ gekozen die als leidraad dient voor de alle drie de vieringen rondom de eerste heilige communieviering. Voor 2017 is dat:

 • KMV = groeien;
 • EHC = grond onder je voeten;
 • NAV = doorgroeien