Alpha schuif aanAlpha

is een reis die u maakt om u zelf, uw medemens en uw geloof beter te leren kennen. Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om op een aangename manier in ca 10 bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus, de ontmoetingen zijn laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  
Wilt u hier meer van Alpha weten druk dan op het Alpha vraagteken. Alpha vraagteken

Welkom!

Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend mee aan tafel gaan?
Iedereen is welkom bij Alpha.
Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact op hun geloof en leven. Op 18 januari 2023 starten wij met een Alpha in Hulst  Iedereen is welkom. Geef je op.

Alpha voor wieVoor wie?

Alpha is voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?

Alle bijeenkomsten en onderwerpen op een rijtje? Klik dan op het Alpha vraagteken.Alpha vraagteken

Alpha zin om aan te schuivenZin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha.  Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend aan tafel gaan?Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de “cursus” inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 300.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan senioren en zelfs in gevangenissen. Alpha is gratis en dat is inclusief een maaltijd!


Wil je je nu al opgeven?  Druk dan op het Alpha vraagteken. Alpha vraagteken

 

ehc

Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar wordt ook de ‘aftrap’ gegeven voor de voorbereidingen voor de eerste heilige communie.
De sluiting van een 4-tal kerken begin 2016 en de verandering in functie voor sommige kerkgebouwen heeft ook gevolgen gehad voor de eerste heilige communie. De eerste heilige communie vieringen worden vanaf 2016 nog maar enkel gevierd in die kerkgebouwen die de functie ‘kerk’ hebben. Dat zijn voor onze parochie: Boschkapelle, Clinge, Hulst, Koewacht en Kloosterzande De kinderen van de andere parochiekernen sluiten zoveel mogelijk clustergewijs aan bij deze kerken.

We kennen in onze parochie 5 clusters:

 1. Noord: Kloosterzande, Lamswaarde(kapel) en Terhole (gesloten)
 2. Oost: Clinge, Nieuw Namen (kapel) en Graauw (gesloten)
 3. Zuid: Koewacht, Heikant (kapel) en St. Jansteen (gesloten)
 4. West: Boschkapelle, Hengstdijk (kapel) en Stoppeldijk (gesloten)
 5. Midden: Hulst

Dat heeft als gevolg dat er in onze parochie maximaal 5 eerste heilige communievieringen worden aangeboden, zoals dit het geval is in 2017.

De opbouw van eerste heilige communie kent vanaf die tijd ook een vast patroon, dat voor alle clusters opgaat:

 1. Informatieavond voor ouders, zowel inhoudelijk als voor praktisch zaken. Inhoudelijk door de verantwoordelijke pastor en de praktische kant door de werkgroep. Deze vindt plaats aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.
 2. Momenten van voorbereiding aan de kinderen. Dit gebeurt nog variërend: soms onder schooltijd door de pastor, soms na schooltijd door de pastor, soms onder schooltijd door iemand van de werkgroep, soms na schooltijd door de werkgroep of door een leerkracht onder schooltijd. De methode die gebruikt wordt ter voorbereiding is bijna voor iedereen dezelfde.
 3. Ter voorbereiding van de kinderen wordt ook in elk cluster een zogenaamde speurtocht gehouden. De kinderen bezoeken dan de kerk waar ze de eerste heilige communie zullen gaan doen en middels een aantal opdrachten ‘speuren’ ze door het kerkgebouw.
 4. In elk cluster is er een zogenaamde kennismakingsviering (KMV): hierin worden de kinderen tijdens een viering ‘voorgesteld’ aan de geloofsgemeenschap. De verantwoordelijke pastor voor de eerste heilige communie gaat hierin voor.
 5. De eerste heilige communieviering zelf (EHC). Deze wordt voorgegaan door de pastoor van de parochie (pastoor Wiertz) en de verantwoordelijke pastor voor de EHC (pastor K. V.d. Wiele).
 6. De naviering (NAV of terugkomviering). Deze wordt niet in elk cluster gehouden.

De planning van al deze activiteiten vind plaats in september van het voorafgaande jaar. M.u.v. de datum van eerste heilige communieviering zelf. Deze trachten we te plannen net vóór het einde van het schooljaar.

Panning van de KMV, EHC en NAC 2017:

parochiekernkennismakingsvieringeerste communieviering  naviering 
Clinge 

24 maart 19.00 uur

19 mei om 11.00 uur 23 juni 19.00 uur 
Hulst  18 maart 11.00 uur  22 april om 11.00 uur  13 mei 11.00 uur 
Kloosterzande  18 maart 9.30 uur  10 mei om 9.30 uur 10 juni 9.30 uur 
Koewacht 8 april 9.30 uur  27 mei om 9.30 uur -

Elk jaar wordt er ook een ‘thema’ gekozen die als leidraad dient voor de alle drie de vieringen rondom de eerste heilige communieviering. Voor 2017 is dat:

 • KMV = groeien;
 • EHC = grond onder je voeten;
 • NAV = doorgroeien

vormsel geest thumbDe voorbereiding van de jongens en meisjes die het sacrament van het H. vormsel willen ontvangen is uitgewerkt als een doe- en beleeftraject, een weg die door ouders en vormelingen samen wordt gegaan en ervaren.
Dit voorbereidingstraject is clustergewijs ingevuld:

 • cluster Noord/West: Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole, Vogelwaarde en Hengstdijk;
 • cluster Oost: Clinge, Graauw en Nieuw.Namen;
 • cluster Zuid: St.Jansteen, Heikant en Koewacht;
 • cluster Midden: Hulst.

De grote lijn van het traject is voor alle clusters dezelfde.
Er is een startavond voor ouders en vormelingen of een info-avond voor ouders.
Verder is er een middag of een avond specifiek voor de vormelingen.
Tijdens deze bijeenkomst worden de startvieringen of opstapvieringen van het vormsel inhoudelijk voorbereid. Het grote inhoudelijke thema van de voorbereiding is uiteraard het H.Vormsel maar elk jaar kiezen wij voor een ander invalshoek. Dit doen wij meestal aan de hand van een bepaald symbool dat ons helpt het 'waaien van Gods Geest' in onze wereld en in de concrete beleving van de kinderen zichtbaar te maken.

Alle vormelingen van de hele parochie komen tijdens de 'Circle of Life' in de basiliek bij elkaar om te proeven van geloof en aandachtspunten van de katholieke traditie.

Verder is er een vormseldag die per cluster georganiseerd wordt en waar wij bijvoorbeeld in een gemeenschapshuis of op een boerderij bij elkaar komen. Deze dagen heten 'Ladderdag', 'Vormseldag' of 'Doe-dag.'
Tijdens deze bijeenkomst staat het 'ervaren en doen' van het geloof in het middelpunt. De kinderen mogen ervaren dat iedereen de moeite waard is, bijzondere talenten heeft en zijn/haar eigen steentje mag bijdragen aan de gemeenschap.
Er zijn catechetische werkwinkels, aan de hand van bijbelverhalen wordt geknutseld, er wordt gewerkt met de tekst van het Onze Vader en wij oefenen het 'vormsel-moment' zodat de kinderen weten hoe het vormen in zijn werk gaat en wat zij moeten zeggen.

Een belangrijke stap in het traject is ook de aandacht voor voor de Voedselbank. De vormelingen worden uitgedaagd zelf actie te ondernemen en voedsel in te zamelen.

In de parochiekern Hulst zijn er naast het algemene traject ook nog een aantal schoollessen op de katholieke scholen die parallel aan de voorbereiding in de parochie vorm krijgen. Deze lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht en/of door een pastor die voor een les wordt uitgenodigd.
Ook op de Brug, de school voor speciaal onderwijs, is er nog een beknopt schooltraject. En lid van het pastorale team verzorgt deze lessen.

Het sacrament van het H.Vormsel wordt gevierd in de basiliek te Hulst en de kerken van Kloosterzande en Koewacht. Voor deze vieringen nodigen wij de bisschop van Breda uit of andere vormheren uit ons bisdom om samen met de kinderen dit feest van het geloof te vieren.

huwelijkscatechese bijbel ringen thumbDe gewone bedienaar van het huwelijk is de priester. In onze parochie in eerste aanleg pastoor Wiel Wiertz. Hij is beschikbaar om namens de Kerk tegenwoordig te zijn bij huwelijkssluitingen.
De voorbereiding is in principe individueel. Na een kennismaking wordt de huwelijksverklaring ingevuld en wordt wat noodzakelijk is in orde gemaakt.
Het bruidspaar krijgt een voorbeeldtekst mee voor de liturgie. De vraag is of zij zelf een koor of een andere soort van muzikale verzorging willen zoeken en vragen.
Tenslotte komt de pastoor met het bruidspaar samen om over persoonlijke zaken te spraken alsook over de sacramentaliteit van het huwelijk.
Vlak voor de huwelijksviering wordt ter plekke even gekeken hoe een en ander op een goede manier kan verlopen.
Deze beschrijving mag een idee geven van het traject van voorbereiding.

Meer informatie

Algemene informatie voor aanstaande bruidsparen in de parochie van de H. Maria Sterre der Zee staat vermeld in de algemene brochure.

Specifieke gegevens van de parochiekern, waar u wilt trouwen, vindt u als u op de betreffende parochiekern klikt: