Beste mensen, inmiddels zijn we alweer enkele weken aan het vieren. Anders dan ‘voor corona’, maar zeker toch in onze kerken kan er inmiddels van een soort van ‘nieuw normaal’ gesproken worden.

De verwachting is dat het nog langere tijd anders en onzeker zal blijven. De aantallen gelovigen in onze vieringen zullen beperkt blijven. Soms zal aanmelden zeer gewenst zijn om zeker te kunnen zijn van een plek in de kerk.

Ook zullen we niet anders kunnen dan Allerzielen volgens het ‘nieuwe normaal’ vorm en inhoud te geven. Blijf alstublieft volgen wat we daaromtrent mededelen.

Datzelfde geldt ook voor de vieringen van Kerstmis. Nog ver weg, lijkt het nu, maar ook dan zullen we enerzijds met beperkte aantallen moeten vieren (mogelijk dat we daarom een aanmeld-systeem moeten hanteren) en anderzijds zeker toch ook andere, creatieve, oplossingen moeten gaan bedenken.

Let op: vieren zoals we dat gewend waren kan nog niet en op dit moment is het ook nog heel onzeker of de kachels in de kerken mogen branden. Kortom: het ‘nieuwe normaal’ stelt ons voor grote vragen en uitdagingen. Toch blijft steeds vooropstaan: we zullen doen wat we kunnen, maar we doen het veilig.