Het is vanaf het allereerste begin van de Kerk dat gelovigen bidden voor hun doden. Opdat het gebed hen moge helpen de hemel binnen te gaan. Als Kerk hebben wij dat bidden ‘georganiseerd’. Ook in onze parochie.

Hoe zit het ook al weer bij ons? Wij hebben de gewoonte dat er voor een overledene meteen vanaf het moment van overlijden op zes achtereenvolgende zondagen (of zaterdagavond) gebeden wordt tijdens de viering van de zondag.
Daarnaast zijn er zes momenten waarvan de familie aan kan geven op welke zondag (binnen een jaar) voor de intentie wordt gebeden.

Let op: soms komt het voor dat een nabestaande zegt: “Voor ons hoeft dat niet”. In dat geval wordt van parochiezijde dat zestal momenten bepaald. Dit alles samen betekent dat er voor elke overledene twaalf intenties zijn waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden.