Gezien de huidige coronamaatregelen is het in Clinge op kermismaandag, 20 juli, niet mogelijk om de drukke viering voor overledenen te laten plaatsvinden. Wel zal tussen 10.30uur en 11.oo uur pastoor Wiertz de graven op het kerkhof zegenen. Hij zal daar op enkele plaatsen stilstaan voor een kort gebed opgeluisterd door passende muziek. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Wel vragen wij u om, indien mogelijk, te gaan staan op de plaats waar uw dierbare is begraven, bijgezet of uitgestrooid zodat de voorgeschreven afstand van 1,5 m. kan worden aangehouden. De gedachtenisprentjes met de naam van de overledenen van het afgelopen jaar, zullen vanaf die dag achter in de kerk liggen.

Dank voor uw begrip.