Gebruiksplan voor gelovigen

Vanaf het weekend van 11/12 juli zal er in de parochie heilige Maria Sterre der Zee weer worden gevierd:

 • op zaterdagavond om 19.00 uur in Boschkapelle en Clinge;
 • op zondag om 9.30 uur in Kloosterzande en Koewacht;
 • op zondag om 11.00 uur in Hulst.

Zoals u al gehoord hebt, de anderhalve meter maatregel is leidend. Voor onze kerken betekent dit de volgende aantallen stoelen:

Boschkapelle 40, Clinge 45, Hulst 100, Kloosterzande 55 en Koewacht 55. Vol is vol.

Tot 1 september zullen er nog geen vieringen zijn in de kapellen.

Aanmelden

 • Om naar de viering te komen hoeft u zich niet meer aan te melden op het parochiecentrum of secretariaat. U kunt gewoon naar de kerk van uw keuze komen.
 • Uw naam en telefoonnummer wordt opgeschreven en er wordt naar uw gezondheid gevraagd. Ook krijgt u een desinfecterend pufje en wordt u naar uw stoel begeleid door een gastvrouw/gastheer. U wordt dringend gevraagd de aanwijzingen ook op te volgen.
 • In verband met het opschrijven van de namen wordt u gevraagd tijdig aanwezig te zijn, maar niet meer dan 30 minuten voor aanvang van de viering. De kerk zal tot dit moment ook gesloten zijn. Dit heeft te maken met het reinigen van stoelen of banken.
 • Heeft u klachten of is het maximum aantal voor deze kerk bereikt dan kunt u de kerk niet binnengaan.

Viering

 • Als u naar de kerk komt is er één deur geopend, waarlangs u binnen kunt gaan. U komt door de openstaande deur binnen en wordt door het middenpad begeleid naar de niet op naam gereserveerde plaatsen.
 • Op de stoel of in de bank, waarop u mag zitten ligt een liturgieboekje. Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten. Ook worden de plaatsen bezet vanaf het altaar, geen stoelen of banken overslaan a.u.b. Op deze manier kruist u elkaar niet.
 • De looproutes zijn in alle kerken: bij binnenkomst door het middenpad van achter naar voren en langs de zijpaden terug.
 • Tot 1 september is er geen cantor en zullen de koren niet zingen. Wel kan er orgelspel of andere muzikale ondersteuning zijn.

Communie

 • Aan het begin van de communie-uitreiking wordt een hoestscherm geplaatst voor (de trappen van) het altaar.
 • De voorganger geeft de hostie door de uitsparing heen aan de kerkganger.
 • De uitreiking van de communie gebeurt met een daarvoor bestemd pincet. U kunt de communie alleen ontvangen op de vlakke hand.
 • De gastvrouw/heer zal u aangeven, dat u naar voren kunt lopen, beginnend vanaf de eerste rij en beginnend aan één kant van de kerk. Op deze manier kruist u elkaar niet in het middenpad. Als er ook plaatsen worden bezet aan de zijkant is het de bedoeling, dat u meeloopt ter communie met de middenrij.
 • U krijgt weer een desinfecterend pufje en kunt dan naar voren lopen, steeds de anderhalve meter in acht nemend. De gastvrouw/heer zal dit begeleiden en mee in het oog houden.

Verlaten van de kerk

 • Bij het verlaten van de kerk zal de gastvrouw/heer u begeleiden, weer beginnend vanaf de eerste rij.
 • Hij/zij geeft aan wanneer u stoel of bank kunt verlaten.
 • Bij het verlaten van de kerk volgt u de pijlen.

Collecte

 • Er worden geen collectes gehouden tijdens de viering.
 • Bij het verlaten van de kerk staat er op een tafel een collectebus/-schaal. U wordt gevraagd het geld bij het verlaten van de kerk in de hand te hebben, zodat de doorstroming wordt gegarandeerd.
 • U kunt ook hier weer een desinfecterend pufje krijgen.
 • U wordt gevraagd niet in de deuropening met elkaar te blijven praten, want anders stropt het in de kerk op en kunnen we de anderhalve meter niet meer garanderen.
 • Mocht u toch nog in de kerk moeten zijn wacht dan tot iedereen de kerk is uitgegaan.

Tijdens de viering kunnen passanten niet in de kerk komen om een kaarsje op te steken.

Namens pastoresteam en bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee

Cecile van Tiggelen