tobe w pastorjub 25Woensdag 18 februari.2004 is het 25 jaar geleden, dat

Wim Tobé

tot diaken gewijd is.

Op zondag 15 febuari wordt dit gevierd in de eucharistieviering om 10.30 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Bisschop H. Ernst zal in deze viering hoofdcelebrant zijn.

In aansluiting op de viering is er tot 13.00 uur een koffieontmoeting in de basiliek, waar ook gelegenheid is om de jubilaris en zijn echtgenote de beste wensen toe te zeggen.

Het gemeentebestuur van Hulst heeft op deze dag ontheffing verleend voor betaald parkeren in de gehele binnenstad van Hulst tot 13.00 uur.

Giften voor het jubileum van W.Tobé kunnen gestort worden op rekeningnr.10.37.35.119 t.n.v. IPV.O.Zl. o.v.v. Jubileum Diaconaat.