jub 12Op 1 maart 2004 viert

Myriam Smits

haar 12½ jarig jubileum als pastoraal medewerkster.
Zij is in die periode actief geweest in het basispastoraat in onze regio.
Momenteel is zij dekenaal pastor voor de diaconie.