reurs j pastoroudIn de afgelopen maanden heeft zich een positieve ontwikkeling voorgedaan in de bezetting van het pastoresteam van onze regio en daarmee ook voor alle parochies en voor allen, die zich daarmee nauw verwant voelen.
Binnen afzienbare tijd is het te verwachten, dat de bisschop van Breda, mgr. M. Muskens, pater J.G.M. Reurs, priester van de congregatie van de Maristen zal benoemen tot medewerker van het pastorale team voor de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deze benoeming is tot stand gekomen met instemming van de congregatie van de Maristen na gesprekken met het pastoresteam, het IPV -bestuur van de regio en de leiding van het dekenaat Zeeland en het bisdom.

Pater Joop Reurs werd in 1947 geboren te Monnickendam; hij heeft zijn opleiding gevolgd in Lievelde en Nijmegen en is priester gewijd in 1974. Hij is eerder werkzaam geweest te Uithoom, in het jongerenwerk te Zeeuws-Vlaanderen, vervolgens in Utrecht, IJsselstein en Weurt.