Het Dameskoor van de Basiliek bestaat momenteel uit 31 enthousiaste leden. Het is in 1970 opgericht, wat betekent dat het koor in 2005 haar 35-jarig bestaan viert!
We willen door middel van een open repetitie de mogelijkheid bieden kennis te maken met het koor. Dames die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom op woensdagavond,
29 september, om 19.30 uur in de basiliek (koorkerk).

Er wordt wekelijks gerepeteerd op woensdagavond van half acht tot negen uur.
Gemiddeld 1 à 2 keer in de maand ondersteunt het dameskoor de liturgie met haar zang in de weekendvieringen in de basiliek.
Tevens wordt door het koor ook gezongen in rouw- en trouwdiensten.
Aanwezigheid van de koorleden wordt uiteraard op prijs gesteld, maar er is ook begrip voor het feit dat mensen die een baan hebben niet in laatstgenoemde vieringen aanwezig kunnen zijn.
Ook verleent het koor soms haar medewerking aan een korenavond.
Er is eenmaal per jaar een jaarvergadering voor de leden met daarna een gezellig samenzijn.
Ook wordt er ieder jaar een koorreisje georganiseerd en aan het einde van een werkjaar is er een leuke afsluiting.

Het koor staat momenteel onder leiding van Marina Stockman en wordt in de vieringen begeleid door dhr Jo Ivens.
Voorzitter is Elly de Bock. (tel: 0114-313440)
Klik hier, om meer te zien en te lezen.