gezinsvieringen vierenSinds een aantal jaren wordt er voor de parochiekernen Clinge, Graauw en Nieuw-Namen regelmatig een gezamenlijke voorbereide gezinsviering gehouden. Deze gezinsviering is bedoeld voor kinderen -ook kleinere kinderen- en hun ouders en andere familieleden, die hen begeleiden.